Skip to Content

Programacións ESO e BACHARELATO

Programacións ESO e Bacharelato

PROGRAMACIÓNS CURSO 2022-2023

(seguindo a normativa, as programaciósn dos cursos LOMLOE elabóranse a través do aplicativo PROENS)

DEPARTAMENTOS/MATERIAS 
BIBLIOTECA
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA 
 EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA
FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA
FRANCÉS
INGLÉS
LATÍN
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
LINGUA GALEGA E LITERATURA
MATEMÁTICAS 
MÚSICA
RELIXIÓN
TECNOLOXÍA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

ADDENDA PENDENTES

Distribuir contido