Skip to Content

Eleccions Consello Escolar 2022

Á Comunidade Educativa:

Durante o presente mes de Novembro vaise levar a cabo a renovación parcial do Consello Escolar de acordo co calendario aprobado pola Xunta Electoral e que está exposto no taboleiro do Centro.

Datas a ter en conta para as eleccións:

CANDIDATURAS

          - Presentación de candidaturas: do 9/11/2022  ao 16/11/2022, ambos os dous inclusive, de

             10:00h a 13:00h, na Secretaría do centro.

          - Proclamación de candidatos/as: 17/11/2022

          - Reclamacións: 18 e 21 de novembro de 2022

          - Proclamación definitiva de candidatos/as: 22/11/2022

VOTACIÓNS

          - Votación do profesorado: 29/11/20212 nos dous recreos

          - Votación de alumnado: 29/11/2022, durante a mañá polas aulas

          - Votación de pais/nais: 29/11/2022, de 17:00h a 19:00h

          - Votación PND: 29/11/2022 de 14:00h a 15:00h

Proclamación dos candidatos/as electos/as: 30/11/2022

Pode presentar a súa candidatura calquera membro da comunidade escolar. Tendo dereito a presentar a súa candidatura e a votar, tanto a nai como o pai.

Esperamos poder contar cunha elevada participación nos distintos colectivos.