Skip to Content

Composición

(Pendente de actualización)

Representantes cargos directivos

Dna. Rita Castiñeiras Sueiro

D. Manuel Paradela Aradas

Dna. Cristina Rey Carballo

 

Representantes do profesorado                                                

Dna. Matilde Fabeiro Siage                     

Dna. Mercedes Gamardo Pimentel                                                        

D. José Golpe Estévez 

D. David Rodríguez Miguéns

Dna. Pilar Saqués Pereira                                                                                        

                

Representante do persoal non docente                                    

Dna. Mª del Carmen Pereira Pérez                                                                           

 

Representantes do alumnado                                                                     


          ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Representantes de nais/pais                                                                  

Dna. Nuria Blanco Rodríguez                                                 

 

Representante do Concello

Dna. Lorena Couso Dopazo