IES Isidro Parga Pondal

Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

 

INFORMACIÓN XERAL PARA AS FAMILIAS

1. NORMAS XERAIS

- Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala; ademais de panos de papel e xel hidroalcólico individual.
- Ningún alumno poderá saír do centro durante o recreo. Isto aplícase en particular ao alumnado menor de idade. O alumnado de bacharelato non pode saír do centro.

 

2. CONVIVENCIA

Terá a consideración de condutas leves contrarias á convivencia (apercibimento disciplinario) os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado. (Apartado 3.10 Protocolo COVID-19 31/08/2020).

 

3. TITORÍA E COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

Os medio de comunicación do centro coas familias serán; páxina web do centro, AbalarMóbil, Aula virtual e comunicación telefónica. Solicitarase cita previa no teléfono do centro para a comunicación coas persoas titoras.
As titorías serán preferentemente por teléfono ou videoconferencia. No caso de que a presenza das familias no centro sexa absolutamente necesaria, pedirase cita previa.

 

 

Actuación en caso de sospeita de contaxio dun alumno/a no domicilio familiar:

 

 

 1. NON ACUDIR AO CENTRO.
 2. Poñerse en contacto co centro de saúde de Carballo. Teléfono: 981702517.
 3. Preguntar por:
  • Antonio Bello González
  • Silvia Vázquez Pérez
 4. En caso de non obter comunicación nese teléfono.
  • Chamar ao Punto de Atención Continuado de referencia.
  • Ou ben chamar ao 061
 5. Xustifícase a falta do alumno/a mediante a Solicitude de xustificación de faltas de asistencia a clase, que está na páxina web do centro. Non é necesario xustificante médico.

 

DOCUMENTOS PROTOCOLO COVID:

Acceso á web do SERGAS: https://coronavirus.sergas.gal/

As datas de inicio de curso para os diferentes niveis educativos serán as seguintes:

Día Grupo
23/09 1º de ESO
2º de ESO
1º de bacharelato
1º de CFGS

Ensinanza de adultos:

ESA (18:30 horas)
Bacharelato (17:00 horas)

24/09 3º de ESO
2º de bacharelato
2º de CFGS
25/09 4º de ESO

 

 As clases en diúrno darán comezo ás 8:30 horas e haberá horario normal de clase.

Estimados pais e nais, persoas titoras e gardadoras do noso alumnado,

enviámoslles esta circular para poñer no seu coñecemento as dificultades que estamos a ter para organizar este inicio de curso, dificultades debidas ao cambio constante de criterio e instrucións por parte da Consellaría.

Somos conscientes da preocupación colectiva derivada da falta de información sobre o inicio deste curso. O equipo directivo leva traballando en todas as alternativas posibles para un regreso seguro ás aulas desde o remate do curso pasado e durante todo este verán.

Ata este momento levamos dous cambios de normativa, e agardamos aínda a saída dunha terceira. Cada cambio normativo implica unha reorganización de grupos, de aulas e unha reformulación da petición de novo profesorado. Por exemplo, comentaremos que a distancia de seguridade entre o alumnado sufriu distintas modificacións por parte da Consellería: de un metro (22 de xullo), de metro e medio (31 de agosto), de un metro e colocación de separadores entre o alumnado (data?).

A día de hoxe descoñecemos o número de grupos concedidos, a disposición que deben presentar as aulas, así como o número de profesorado co que pode contar o noso centro. Estes cambios constantes dificultan o noso traballo e imposibilitan tamén que lles poidamos trasladar unha información real sobre o regreso ás aulas.

Para finalizarmos, queremos comunicarlles que esta dirección traballa e traballará arreo para que o noso centro sexa un espazo seguro para as súas fillas e fillos, así como para o resto da comunidade educativa. E unha vez máis queremos reiterar o noso compromiso cun ensino público e de calidade.

Nesta entrada pódese obter información acerca do novo Espazo Carballo Coworking, que, en colaboración coa Deputación da Coruña, acábase de crear e botar a andar no Concello de Carballo, con zona de influencia en toda a Comarca de Bergantiños e a Costa da Morte.
 
Trátase dun espazo de traballo colaborativo, destinado a persoas emprendedoras ou profesionais de calquera sector, que queiran buscar unha saída alternativa para o seu proxecto ou idea de negocio, compartindo non só espazo senón tamén sinerxías, ideas, e espírito de comunidade.
 
 
Pódese obter máis información nos seguintes enlaces:
 
 
 
Documentos: Díptico, Flyer

O fin do estado de alarma, permitiu ao alumnado de música de 1º Bacharelato,  xuntarse para gravar, cumprindo todas as directrices sanitarias, un dos proxectos que tiña preparados para a II Semana da música.

Agradecemos a dirección do IES Isidro Parga Pondal todas as facilidades para levalo a cabo, así como aos profesores invitados e aos técnicos de imaxe e son pola súa extraordinaria e magnífica aportación.

Xa por último, resaltamos o compromiso, esforzo, espírito colaborador, entusiasmo, ilusión e gañas do noso alumnado que nos permite plasmar na realidade os proxectos ideados con moito agarimo polo departamento de música.

Esperamos que gocedes con este tema tan vital de Coldplay, Viva la vida.

 

O alcalde, Evencio Ferrero, e a edila de Educación, Mar Eirís, recibiron onte no Concello carballés ao alumnado de TIC de segundo de bacharelato do IES Parga Pondal e á súa profesora, Leticia Riestra, que lograron o primeiro premio na categoría de impacto en redes sociais do certame Wisibilízalas.

 

Entrada na Voz de Galicia.

Na Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21, indícanse no seu Artigo 13 bis. as instrución para a publicación de actos:

De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo común das administracións públicas, daráselle publicidade á listaxe provisional de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario, con indicación, no caso de ser excluída, da deficiencia detectada ou da documentación de que carezan.

Este acto publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

O alumnado de TICs de 2º de Bacharelato e a súa profesora, Leticia Riestra, acaban de acadar o 1º premio na categoría de impacto nas redes sociais no certame de Wisibilízalas.

Pódese ver la listaxe dos premiados no enlace do certame:

https://www.upf.edu/web/wisibilizalas/4-edicion-2019-2020

Novas na prensa:

 - Que pasa na Costa
 - La Voz de Galicia

No seguinte vídeo podemos ver a algúns alumnos e á súa profesora recibindo a nova na entrega de premios: