IES Isidro Parga Pondal

Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

 

O IES Isidro Parga Pondal quere expresar o seu máis profundo pesar pola traxedia vivida na comunidade educativa de Carballo, así como a solidariedade co CEIP Fogar e coa familia do neno neste momento tan amargo.

Publicada a Orde do 25 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311D).

Poderá optar ao premio extraordinario de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico o alumnado que reúna os seguintes requisitos:

  1. Ter cursado durante o ano académico 2020/21 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
  2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
  3. Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos. A nota media calcularase de acordo co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 120, do 29 de xuño).

O prazo de solicitudes será dun mes; comezará o día 7 de xuño de 2021 e rematará o día 6 de xullo de 2021.

ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria  obrigatoria  e  educación  especial  en  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos,  para  o  curso  escolar  2021/22  (código  de  procedemento  ED330B).

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

Teñen dereito a contía de residencia os/as alumnos e alumnas matriculados/as na modalidade de REXIME ORDINARIO e presencial, sempre e cando cumplan os requisitos académicos e económicos, nos seguintes estudos:

    • BACH. (ARTES)
    • CFGM, CFGS
    • TITULOS SUPERIORES EQUIVALENTES A GRAO

Os alumnos e alumnas de 1º CURSO que aspiren a  esta contía deben  solicitar en primeiro lugar os centros nos que se imparta o ciclo que desexen cursar e que estén máis preto do seu domicilio. No caso de que non obteñan praza poderán optar a contía en calquera outro centro, sempre e cando vivan nun piso de aluguer ou nunha residencia, cunha distancia maior de 25 kms ao seu domicilio ou cando se entenda que polos horarios lectivos ou os medios de transporte é necesario residir fóra da residencia habitual da unidade familiar.

Maís información

Hoxe, día 5 de xuño celébrase o Día Mundial do Medio Ambiente. Ante o gran problema da destrución de ecosistemas, céntrase na súa restauración co lema “ Reimaxina, recrea, restaura”.  O día 5 de xuño de 2021 arranca o Decenio das Nacións Unidas sobre Restauración de Ecosistemas que  ten como obxectivo previr, deter e reverter a degradación dos ecosistemas en todos os continentes e océanos.

Os ecosistemas sustentan todas as formas de vida da Terra. Da saúde dos ecosistemas depende directamente a saúde do noso planeta e dos seus habitantes.

Conmemoramos este día cunha exposición das fotografías do concurso “Ecosistemas da contorna” do alumnado de 4º ESO de Bioloxía e Xeoloxía e varios murais coa temática do lema deste ano: “ Reimaxina, recrea, restaura”.

concurso

ganadores

carteles 1

carteles 2

 

O alumnado de 1º ESO fixo un traballo sobre biodiversidade elaborando guías de seres vivos. Nas vitrinas exponse unha pequena selección destes traballos.

 vitrinas

vitrina dereita

vitrina izquierda

 

Por outra parte, o alumnado de 4º ESO de Francés expón cales son os dez actos que debemos levar a cabo para protexer o noso planeta.

panel frances 

 

Esperamos contribuír con estas accións á formación de cidadáns solidarios e respectuosos co Medio Ambiente.

 

O día tres de xuño, os alumnos de 4º Eso (Economía e IAEE), do Ies Isidro Parga Pondal recibiron unha charla sobre Banca Ética, Cooperativismo e Microcréditos.
O relator Gonzalo Gesto, Coordinador GIT Galiza Norte e Asturias de Fiare Banca Etica, presentounos os principios sobre os que se sustenta a Banca Ética: a transparencia, a participación e democracia, a sobriedade, a eficiencia e, por último a atención ás consecuencias non económicas das accións económicas. Sorprendeunos co Balance Social e a súa forma de actuar na Sociedade. Os casos, todos reais, amosaron o cambio de paradigma que se pode dar nun negocio tan controvertido como é o financieiro.  Os alumnos aproveirtaron para  preguntarlle polo salario do director xeral do banco ético. A resposta foi contundente, "o salario do  que máis cobra na empresa  é como máximo seis veces o do salario máis baixo".
Destacou tamén a presenza en Galicia doutras entidades de finanzas éticas como Coop' 57 Galicia e AIS "O Peto". Destacounos como proxecto relevante do Coop´57 Galicia a sala Numax en Santiago de Compostela.
Outros proxectos fora da Comunidade Galega relevantes polo seu impacto social: a empresa de inserción social do Grupo Peñascal, ou o caso de Trabensol (Madrid), que constrúe unha vivenda comunitaria feita a medida para os seus socios, para cando se xubilen; Montañuela (Burgos) produción agroecolóxica ou ben, Microfides (Navarra) con microcréditos para intervencións no Senegal, Ecuador ou Nicaragua.

 
 

A continuación tedes as datas e horario dos exames finais extraordinarios de 1º e 2º do Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede. Podedes contactar co profesor de cada materia para recibir detalles sobre a organización de cada unha das probas, sexa persoalmente ou a través do aula virtual.

1º Ciclo

Día Hora Materia
14 16:00 Xestión de Bases de Datos
15 11:00 Fundamentos de Hardware
16 9:30 Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información
17 8:30 Planificación e Administración de Redes
18 8:30 Implantación de Sistemas Operativos

2º Ciclo

Día Hora Materia
10 8:30 Administración de Sistemas Operativos (Administración Linux)
11 8:30 Administración de Sistemas Operativos (Administración Windows)
14 10:45 Administración de Sistemas Operativos (Exame Teórico)
15 9:30 Implantación de Aplicacións Web
16 9:00 Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos
17 8:30 Servizos de Rede e Internet
18 8:30 Seguridade e Alta Dispoñibilidade

Segundo a Orde pola que se convocan os Premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21, os prazos e requisitos para a solicitude dos mesmos serán os seguintes:

REQUISITOS:

a) Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2020-2021 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
b) Ter obtido unha cualificación final media nos dous cursos de bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos.
(A nota media calcularase de acordo co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 86/2015,do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e dobacharelato na Comunidade Autónoma de de Galicia, DOG do 29 de xuño de 2015).

 PRAZO DE SOLICITUDES:

O prazo de presentación de solicitudes será do 27 de abril ó 26 de maio de 2021.

Maís información

Enlace ao DOG coa Orde