Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Principal, Funcionamento, Cursos, Matrícula, Convocatorias

 

Proceso de matrícula

O proceso para para realizar a matrícula consiste en:

1º Contactar co administrador para consultar a dispoñibilidade de prazas no curso elixido.

2º Realizar un ingreso inicial de 48€ (válido para dous meses de curso*) no nº de conta:

 ES63 2080 0019 5231 1000 0224 de Abanca a nome da AULA MENTOR CARBALLO (Antes de realizar ningún pago é necesario contactar co administrador)

3º Entregar na aula Mentor o formulario de matrícula (pdf) xunto co recibo de pagamento emitido polo banco e unha fotocopia do DNI.

 Para facer a matrícula non é necesario desprazarse ó centro. Basta con enviar a documentación escaneada por correo electrónico a carballo@aulamentor.es, pero é importante consultar antes a dispoñibilidade do curso co administrador.

Unha vez enviada a documentación, o alumno recibirá un correo con todo o necesario para comezar o curso.

Período de matrícula

  Na aula Mentor non existe período de matrícula. É posible matricularse en calquera momento do ano (salvo o mes de agosto).

Prezos

 O prezo mensual de cada curso é de 24€, con todo, ao comezar un curso é necesario matricularse como mínimo de dous meses. Non hai límite de tempo para finalizar o curso, e o alumno pode prorrogar o período inicial de matrícula até cando desexe a un prezo de 24€ mensual. A cota mensual inclúe o dereito de atención tutorial (independentemente de que o alumno realice o curso no centro ou no seu domicilio), unha conta de correo electrónico e a utilización da aula para a realización do curso.

 O alumno non debe pagar máis taxas: Nin por dereitos de exame nin de ningún outro tipo, salvo os derivados dos materiais necesarios para o seguimento dalgúns dos cursos.

(*) Nos cursos de 30 horas ou menos está permitido facer matrículas dun único mes.

 

Unha vez superadas todas as actividades do curso recibirás a autorización do titor para presentarse á proba final. Estas probas convócanse aproximadamente cada dous meses. E é posible elixir o día da semana que mais conveña tendo en conta o horario habitual da aula.


 

 

 Convocatorias 2020

Nº Convocatoria

Mes/Año

Días

Fecha tope de entrega de ejercicios

128

Diciembre 2019

del 9 al 13

27 de noviembre

129

Febrero 2020

del 3 al 7

22 de enero

130

Abril 2020

del 16 al 24

6 de abril

131

Junio 2020

del 1 al 5

20 de mayo

132

Octubre 2020

del 28(sept) al 2

16 de septiembre

133

Diciembre 2020

del 30(nov) al 4

18 de noviembre

 

 

 
Aula Mentor ofrece ensino virtual cun catálogo duns 160 cursos dirixidos a adultos maiores de 18 anos.
 
 As principais características dos cursos Mentor son: 
    • Están pensados para estudar a un ritmo flexible e sen horarios fixos.
    • Pódense realizar desde o propio domicilio.
    • O período de matrícula está permanentemente aberto (salvo o mes de agosto).
    • En xeral non se require ningunha titulación, aínda que nalgún caso si son necesarios coñecementos previos.
    • Coa avaliación positiva, obtense un certificado oficial emitido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Xunta de Galicia.
 

 

Podes consultar calquera dúbida por correo electrónico carballo@aulamentor.es.

Os horarios de atención directa do presente curso serán publicados a partir do 18 de setembro.

 

 

 

Máis información:
 
 
 
carballo@aulamentor.es