Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Organigrama

Director Puentes Calvo, Juan Francisco
Vicedirector

Mourón Regueira, Miguel

Secretaria

Méndez Pérez, Mª Beatriz

Xefatura de diurno González Senín, Mª Beatriz
Xefatura de nocturno Eirís Pérez, Antonio