Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Convocatorias

 

Unha vez superadas todas as actividades do curso recibirás a autorización do titor para presentarse á proba final. Estas probas convócanse aproximadamente cada dous meses. E é posible elixir o día da semana que mais conveña tendo en conta o horario habitual da aula.


 

 

 Convocatorias 2020

Nº Convocatoria

Mes/Año

Días

Fecha tope de entrega de ejercicios

128

Diciembre 2019

del 9 al 13

27 de noviembre

129

Febrero 2020

del 3 al 7

22 de enero

130

Abril 2020

del 16 al 24

6 de abril

131

Junio 2020

del 1 al 5

20 de mayo

132

Octubre 2020

del 28(sept) al 2

16 de septiembre

133

Diciembre 2020

del 30(nov) al 4

18 de noviembre