Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Información Xuvenil

Os Ciclos Formativos de Formación Profesional impartense en tres modalidades:

1. Réxime ordinario
Este réxime está organizado en dous cursos en quendas de mañá e tarde, segundo o horario establecido polo centro educativo
A asistencia ás clases é obrigatoria.

2. Réxime para as persoas adultas na modalidade presencial
Este réxime está organizado en módulos que se imparten ao longo dos tres trimestres do curso.
A xornada lectiva desenvólvese polo xeral en quenda de tarde-noite.
A asistencia ás clases é obrigatoria.

3. Réxime para as persoas adultas na modalidade semipresencial ou a distancia
Este réxime está organizado en módulos que se imparten ao longo dos tres trimestres do curso.
A asistencia ás titorías e outros eventos formativos presenciais é recomendable, pero non obrigatoria. Si é obrigatoria a asistencia as actividades de avaliación de cada trimestre. Para a realización das actividades a distancia seguiranse as instrucións do titor/a do curso.

Ciclos en Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp

Tamén podes estudar e traballar ao mesmo tempo coa FP Dual: http://www.edu.xunta.es/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia

Atención aos prazos para presentar as solicitudes:  http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral

Oferta de Formación Profesional en España:  http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/donde-estudiar.html

A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19.

Requisitos:
Alumnado que no curso académico 2018/19 inicie ou continúe estudos postobrigatorios non universitarios en centros docentes públicos ou privados concertados, situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo.

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:
a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

Excepcionalmente, poderán ser eximidos deste requisito os solicitantes nos cales concorran circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas.

Mais información.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2018.

A finalidade das subvencións é fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural.

Máis información.

Os obradoiros teran lugar na Casa da Xuventude: R/. Valle Inclán, 24. Poden apuntarse todos os xóvenes que estén interesados/as. Con enviar un email a espazoxovecarballo.xuventude@xunta.es  co nome, apelidos, idade e un email ou teléfono de contacto xa quedas anotado/a.

Ofertanse os seguintes obradoiros:

OBRADOIRO MURALISTA

Técnicas de muralismo para xovenes. Elaboración de un mural en instalación do Espazo Xove. Tódolos lúns de Abril a Maio de 2018. De 17,30 horas a 19,30 horas.Comezo LUNS 9 DE ABRIL

 

OBRADOIRO MÚSICAS URBANAS

O alumnado aprenderá a traballar de forma creativa con ferramentas de son, programas de composición dixitais e instrumentos DJ. Enfocado dende as bases das músicas urbanas (Rap, Dubstep, Funky e Reggae). Imparte Dj Jas Processor. Tódolos luns de Abril, Maio e Xuño. De 17,30 h. a 19,30 h. Comezo LUNS 9 DE ABRIL

OBRADOIRO DE TEATRO

Técnicas de mimo e clown. Expresividade, improvisación, traballo de elenco, creación individual e grupal. Tódolos mércores de Abril. De 18,00 horas a 20,00 horas. Comezo MÉRCORES 18 DE ABRIL

 

OBRADOIRO DE ORATORIA E TÉCNICAS PARA FALAR EN PÚBLICO

Perda do medo a falar en público. Expresión verbal. Manexo da voz. Presentación de temas, exposición e linguaxe corporal. Tódolos xoves de Abril. De 17,30 horas a 19,30 horas.  Comezo XOVES 12 DE ABRIL

 

A Fundación  Montemadrid presenta as bases para a nova edición da convocatoria "Generaciones", un proxecto que desde o ano 2000 mostra as diferentes canles de creación nos que traballan os novos artistas residentes no noso país.

 Acceder á Páxina Oficial.

A DOCE é un espazo para a arte situada en Boiro (A Coruña) beneficiario das Axudas Injuve á Creación 2017 na modalidade de emprendemento. Ten unha programación estable de actividades, como talleres para nenos e adultos, ademais de ser un espazo de  coworking, tenda e galería. 

Co obxectivo de dar apoio á creación emerxente, A DOCE abre convocatoria para o programa  Residencias na DOCE 2018  tanto na modalidade de investigación como de produción de obra.

Acceder á Páxina Oficial.