Taxas

Taxas matrícula libre 2020

Lexislación aplicable sobre taxas: Decreto 89/2013, do 13 de xuño de 2013, (DOG do 17)

Teña en conta:

  • As persoas que se matriculan por vez primeira, deben aboar o concepto "Apertura de expediente".
  • Se ten algunha redución, debe aportar a documentación xustificativa.
  • Non se pode aprazar o pagamento das taxas de matrícula libre.

Por favor, comprobe os importes a ingresar antes de acudir á entidade bancaria ou facer o pagamento telemático: o centro non pode efectuar devolución inmediata das cantidades incorrectamente ingresadas. O pago da matrícula debe realizarse nos prazos establecidos.

Antes de proceder a cubrir os diferentes apartados, lea atentamente a seguinte información. Se aínda así ten algunha dúbida, consúltea na secretaría da EOI antes de efectuar o pagamento.

O pagamento para a formalización da matrícula realizarase mediante un dos medios seguinte:

Distribuir contido