Información sobre o novo plan de estudos

Neste ano lectivo 2018-2019 implantouse un novo plan de estudos nas EOI, en virtude do Decreto 81/2018. O plan antigo, do ano 2007, extinguiuse definitivamente en setembro de 2018. No folleto, ao que se pode acceder picando na imaxe, recóllese información sobre algúns dos cambios máis relevantes.