Saltar navegación.
Inicio

Documentos

Plan de Adaptación á situación COVID 19 no curso 2020-2021

O Plan de Adaptación á Situación COVID 19 é un documento vivo que se vai adaptando aos cambios e propostas novas que saen nos PROTOCOLOS DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA, elaborados pola Xunta de Galicia. Debido a isto calquera norma ou medida recollida no Plan de Adaptación pode ser obxecto de cambio, na medida en que no lo esixa a lexislación vixente. 

 

 

PLAN DE ACOLLIDA CURSO 2020/2021

PROXECTO EDUCATIVO

No seguinte enlace poden acceder ao Proxecto Educativo do CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo actualizado no curso 2020/21:

Distribuir contido