Aberto Prazo de Reserva de Matrícula

Tagged:  

O prazo de reserva de praza nos centros educativos vai do 15 de xaneiro deica o 5 de febreiro.

Para reservar praza no centro de adscrición (no noso caso o IES Lauro Olmo) o alumnado de sexto curso deberá presentar o formulario que facilitaremos dende o centro, e se entregará no propio colexio que se fará cargo da súa tramitación. Tamén se poderá empregar a aplicación informática

Así mesmo o alumnado que decida non matricularse no centro adscrito, deberá comunicalo no centro para evitar erros e duplicidades na matrícula.