Gallego

G1503007 O modelo experimental da FP dual en Galicia

Summary: 

Curso do Plan Anual 2016-17
Gallego

Os vindeiros días 14 e 15 de febreiro, en horario de 17:00 a 21:00 horas, terá lugar no salón de actos do CIFP Compostela a actividade presencial O modelo experimental da FP dual en Galicia.

Esta é unha actividade do Plan Anual 2016-17, cuxos obexectivos inclúen coñecer o marco normativo da FP dual, coñecer a estrutura dos proxectos de FP dual en Galicia así como elaborar un plan de estudos para un proxecto de FP dual.

Nesta actividade formativa participarán como relatores asesores da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, así como o director dun centro educativo con modalidade de FP dual e representantes de empresas colaboradoras.

 

FP dual
FP dual

Instrumentos e estratexias para a detección do abandono escolar temperán

Gallego

Podes acceder á aula virtual do proxecto facendo clic na seguinte ligazón: All Aboard

All Aboard
All Aboard

Xornadas de Actualización Laboral 2017

Summary: 

Curso do Plan Anual 2016/17
Gallego

Do mesmo xeito que en anos anteriores, volverase desenvolver a actividade “Xornadas de Actualización Laboral 2017”, curso programado para profesorado das familias de Formación e Orientación Laboral e Administración e Xestión.

Obxectivos:

1.Analizar as novidades da normativa laboral e da Seguridade Social para o ano 2017.

2.Confeccionar a documentación utilizable.

3.Realizar supostos prácticos de aplicación.

Neste curso farase unha análise das novidades na normativa laboral e de Seguridade Social para o ano 2017.

 Esta actividade desenvolverase os días 13,14 e 20 de febreiro en horario de 16:30 a 19:30 horas na biblioteca do CAFI.

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=73682

Xornadas de actualización laboral
Xornadas de actualización laboral

G1601014: Raspberry Pi básico

Gallego

Data: 

10/02/2017 - 24/03/2017

Lugar: 

Sesións presenciais no CIFP Compostela e no CAFI

Horario: 

17:00-20:00

Sección: 

G1601014 Raspberry Pi básico

Summary: 

Nova edición da actividade formativa en rede destinada ao profesorado de FP da especialidade da Electricidade e electrónica. No curso preténdese familiarizar aos participantes no emprego das Raspberry pi e nas súas posibles aplicacións didácticas.
Gallego

A Raspberry pi é unha placa integrada de baixo custe, que conta cun procesador e suficientes portos para ter a mesma funcionalidade cunha máquina computadora. O seu tamaño é moi reducido, e apoiase nunha importante comunidade que desenvolve software e propón novas aplicacións.

O titor cambia con respecto ao que impartira a anterior edición do curso. Nesta ocasión un dos titores é profesor da especialidade de sistemas electrónicos e o outro profesor da especialidade de informática.

A actividade inclúe dúas sesións presenciais obrigatorias de 3 horas de duración. Estas dúas sesións as impartirá un dos titores da parte na rede. Estas sesións celebraranse:

 • o venres 10/2/2017 de 17:00 a 20:00 horas na aula de videoconferencias do CIFP Compostela. Os participantes deberán traer consigo a esta sesión, unha fonte de alimentación para smartphone con conector microUSB, e se o teñen, un adaptador HDMI/VGA.

 • o venres 24/3/2017 de 17:00 a 20:00 horas na aula 1.10 do CAFI.

Segundo o artigo 10.1.d da Orde do 14 de Maio de 2013 (DOG do 22/5/13) a asistencia á sesión presencial é obrigatoria.

Debe terse en conta que se algunhas das datas e horarios das sesións presenciais, coincide co horario lectivo dalgún dos participantes, este deberá solicitar permiso por asuntos particulares á dirección do seu centro educativo (artigo 15 da orde do 29 de xaneiro do 2016).

Durante a primeira sesión presencial farase entrega, a modo de empréstito, dun kit de compoñentes para poder facer as tarefas do curso na parte na rede. O equipamento que se entregará a cada un dos participantes é:

 • 1 Placa Raspberry pi B+ V1.2>/li>
 • 1 Caixa plástica para Raspberry pi B+ transparente
 • 1 Tarxeta de memoria Flash microSD HC 16GB clase 4
 • 1 Adaptador de tarxeta microSD/SD
 • 1 Conversor A/D MCP3008 ou equivalente.

Estes compoñentes deberán ser devoltos na derradeira sesión presencial, que coincide co remate da actividade formativa.

A maiores os participantes deberán contar no seu centro educativo ou domicilio co seguinte equipamento:

 • Teclado e rato USB.
 • Cable Ethernet.
 • PC con Lector de tarxetas SD.
 • Fonte de alimentación 5V/2,5A con conexión microUSB (calquera cargador de smartphones actual serve).
 • Router WiFi con switch integrado.
 • Smartphone con Android ou iPhone.
 • Latiguillo de cable plano de 6 pins femia macho. (*)
 • LEDS de colores roxo, verde e amarelo. (*)
 • Resistencias (100, 330, 1K, 4K7, 10K e 100K). (*)
 • Potenciómetros de 10K. (*)
 • Módulo relé 5V 2RLMOD ou equivalente. (*)
 • Placa protoboard e cable para conexionado. (*)

(*) Estes compoñentes forman parte dos Kits de Arduino que foron remitidos pola Consellería de Cultura, educación e ordenación universitaria no pasado mes de Decembro a todos os IES de Galicia onde impártese bacharelato.

 

Data de comezo:  10/2/2017

Data de finalización: 24/3/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 31

Ligazón a FPROFE:  https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=73678

Ligazón á Aula Virtual: https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=448

Raspberry pi

G1601010: Administración de dominios en redes locais con GNU/Linux

Gallego

Data: 

16/01/2017 - 26/03/2017

Lugar: 

Platega2

Sección: 

G1601010: Administración de dominios en redes locais con GNU/Linux

Summary: 

Nova edición desta actividade formativa orientada ao ensino da configuración e mantemento de servidores para servizos na rede local, baseados nunha distribución de Ubuntu server.
Gallego

Esta actividade formativa en rede, forma parte da oferta formativa do plan anual de formación do profesorado de FP para o segundo trimestre, destinada principalmente ao profesorado da familia profesional de Informática e comunicacións e tamén ao profesorado de Electricidade e electrónica. O profesorado interesado debe contar con coñecementos básicos de administración do Sistema Operativo Linux, sendo este un requisito necesario para participar na actividade.

O curso dedícase ás diversas tecnoloxías que se poden utilizar para a implementación de dominios con usuarios centralizados e recursos compartidos na rede, facendo uso de sistemas GNU/Linux e integrando tamén equipos clientes baseados en Windows. Para os exercicios prácticos empregarase Virtualbox e a última versión LTS do sistema operativo Ubuntu, polo cal os participantes deben contar cun PC con polo menos 4GB de memoria RAM.

O titor do curso, profesor da familia profesional de informática e comunicacións, xa actuara coma titor en anteriores edicións con excelente valoración por parte dos participantes.

Data de comezo: 16/1/2017

Data de finalización:  26/3/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 50

Ligazón a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=73660

Ligazón á Aula Virtual: https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=422

Administración de dominios en Linux

G 1601007 Contabilidade práctica con aplicación informática

Summary: 

Curso do Plan Anual 2016-17
Gallego

A partir do vindeiro 23 de xaneiro de 2017 iniciarase un curso na Rede programado para profesorado da familia de Administación e Xestión “Contabilidade práctica con aplicación informática”.

Obxectivos:

1.Coñecer a aplicación informática de contabilidade ContaSol.

2.Manexar a aplicación Contasol mediante a resolución de supostos prácticos.

Contidos

1.Instalación e posta en marcha, primeiros pasos coa aplicación, creación dunha empresa.

2.Plan contable e introdución de asentos. IVA - IGIC.

3.Consultas en pantalla, axudas e útiles para o diario de movementos.

4.Conciliación bancaria, inventario e tesourería.

Temporalización:

Do 23 de xaneiro ao 13 de marzo 2017

Durante ese tempo deberanse completar as tarefas que os titores propoñan. Como axuda estarán dispoñibles a través do email e dos foros para contestar dúbidas e resolver problemas, e ademais haberá documentación de axuda colgada na mesma aula virtual. Para recibir a certificación correspondente, debe facerse correctamente o mínimo das tarefas que os titores establezan.

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=73657

contabilidade práctica
contabilidade práctica

G1601011: Deseño e aloxamento de páxinas web

Gallego

Data: 

16/01/2017 - 26/03/2017

Sección: 

G1601011: Deseño e aloxamento de páxinas web

Summary: 

Segunda edición desta actividade formativa dirixida ao profesorado da especialidade de comercio e marketing. No curso pretendese ensinar como costruir un portal web de comercio electrónico, a partires de plantillas e recursos gratuítos e sen contar con coñecementos de programación.
Gallego

Os coñecementos en creación de páxinas web, e publicación de contidos dixitais poden considerase hoxe en día de gran utilidade en case calquera ciclo formativo, debido a gran importancia que esta tendo no ámbito profesional.

Nesta actividade aprenderase a deseñar, implantar e aloxar sitios web empregando as últimas ferramentas de construción de websites modulares (bootstrap, nodejs, jquery, técnicas mvc, etc). É un curso de iniciación fundamentalmente práctico e moi visual baseado en exemplos e en propostas que os participantes poderán adaptar ás súas necesidades. As ferramentas empregadas permiten traballar con módulos reutilizábeis aforrando esforzo e propiciando o traballo en equipo dado cunha web complexa pode ser dividida en módulos. Todo o software empregado é libre.

Para poder seguir o curso non se precisan coñecementos profesionais en desenvolvemento de aplicacións pero si unha mínima destreza co manexo básico dun ordenador e o sistema operativo. Debemos entender que aínda que os contidos están adaptados a persoal non informático e están pensados para iniciarse, trátase dun curso de desenvolvemento de aplicación web que precisa o uso de editores, consolas, comprimir arquivos, etc.

Data de comezo:  16/1/2017

Data de finalización: 26/3/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 50

Ligazón a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=73667

Ligazón á Aula Virtual: https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=426

Deseño de páxinas web