S1802046 Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal

Actividade formativa para todo o profesorado
Lun, 22/10/2018 - 12:22
Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal
Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal

Os días 21 e 28 de novembro celebrarase no CAFI a actividade “ Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal”

Obxectivos :

1.Identificar os distintos bens e servizos públicos e coñecer o seu valor económico e repercusión social.

2.Recoñecer as diferentes fontes de financiamento dos bens e servizos públicos, especialmente as fontes fiscais.

3.Interiorizar as actitudes de respecto polo que é público e, polo tanto, financiado co esforzo de todos e utilizado en beneficio común.

Temporalización: días 21 e 28 de novembro de 16.30 a 20.30

 

Lugar de celebración: Aula 11 do CAFI

 

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=89168