Gallego

G1701014: Maquetaxe con Adobe Indesign

Gallego

Data: 

02/11/2017 - 11/12/2017

Lugar: 

Platega2

Sección: 

G1701014: Maquetaxe con Adobe Indesign

Summary: 

Nova actividade na rede dirixida preferentemente ao profesorado de FP da familia profesional de artes gráficas sobre o emprego do software de maquetaxe profesional Adobe Indesign.
Gallego

Esta actividade está dirixida principalmente ao profesorado de FP da familia profesional de Artes gráficas e mais ao profesorado das escolas de artes e oficios do ámbito do deseño. É un curso de iniciación no emprego do software de maquetaxe, dende a configuración inicial ata a creación de documentos e a modificación de estilos. Trata os conceptos fundamentais para empezar a utilizar o programa de composición:

 • os axustes máis básicos da composición de textos.
 • como introducir e axustar ilustracións.
 • como numerar e manipular as páxinas.
 • como engadir pés de foto.
 • como elaborar índices.
 • como distribuír profesionalmente contidos, capítulos, parágrafos..
 • como crear documentos interactivos e entregar un traballo á imprenta.

O titor ten unha longa experiencia no eido do deseño e tamén traballara coma docente nas escolas de artes e oficios, polo cal entende a problemática particular do ensino deste tipo de ferramentas nos centros educativos galegos.

Esta actividade formativa estará baseada na versión Adobe Indesign CS6, xa que é a mais recente que actualmente permite a instalación dunha versión de proba por 30 días.Por iso, se non se dispón dunha licenza, é importante non instalalar a versión de proba no(s) equipo(s) dende onde se vaia seguir o curso, antes da data na que o titor así o indique. Deste xeito os 30 días de proba deberían chegar para completar todas as tarefas que se propoñen no curso.

Data de comezo:  2/10/2017

Data de finalización: 11/12/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 25

Ligazón a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78304

Ligazón á Aula Virtual:  https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=461

Adobe Indesign

G1701010 Escenarios prácticos de seguridade e alta dispoñibilidade

Summary: 

Nova edición deste curso na rede, destinado ao profesorado de FP das familias de Informática e comunicacións e de Electricidade e electrónica. O curso pretende achegar ao profesorado os diferentes sistemas para protexer as comunicacións de datos así como para garantir o funcionamento de servizos telemáticos fronte a avarías. A diferenza de anteriores edicións, nesta o curso terá unha duración de 50 horas.
Gallego

Neste curso abórdanse, cun enfoque práctico, diferentes aspectos relativos á seguridade da información. Entre outras cousas se estudará:

 • como protexer o perímetro dunha organización mediante o uso de devasas.
 • como comprobar a debilidade dos sistemas de autenticación por contrasinais e as diferentes aproximacións para mellorar este sistemas (fortificación do servizo e autenticación por claves).
 • como revisar o estado do sistema con ferramentas de análise automáticas.
 • como protexer as comunicacións mediante o uso de técnicas criptográficas.
 • como garantir a dispoñibilidade dos servizos empregando técnicas de alta dispoñibilidade.
 • cales son os principais puntos da lexislación vixente a esta temática e como abordar o seu estudo nas nosas aulas.

O titor é profesor da familia de Informática e comunicacións, e conta cunha longa traxectoria impartindo docencia neste área temática. Titorizou anteriores edicións desta actividade formativa, tanto no seu actual formato na rede como en formato presencial.

Requisitos para participar

Para comezar co curso o participante debe ter claro que xa debe ter familiaridade co manexo de ferramentas de virtualización e coa instalación e administración básica de sistemas operativos Ubuntu Linux (configuración de rede básica, instalación de paquetes, execución de comandos por consola, ...).

Debido ó uso de máquinas virtuais, é recomendable que o equipo onde se monten os escenarios sexa un equipo relativamente moderno. Coma mínimo recoméndase un equipo Intel core i3 con 4 GB de RAM.

Data de comezo:  2/10/2017

Data de finalización: 10/12/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 50

Ligazón a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78294

Ligazón á Aula Virtual:  https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=699

Escenarios practicos de seguridade e alta dispoñibilidade

G1701010 Escenarios prácticos de seguridade e alta dispoñibilidade

Summary: 

Nova edición deste curso na rede, destinado ao profesorado de FP das familias de Informática e comunicacións e de Electricidade e electrónica. O curso pretende achegar ao profesorado os diferentes sistemas para protexer as comunicacións de datos así como para garantir o funcionamento de servizos telemáticos fronte a avarías. A diferenza de anteriores edicións, nesta o curso terá unha duración de 50 horas.
Undefined

Neste curso abórdanse, cun enfoque práctico, diferentes aspectos relativos á seguridade da información. Entre outras cousas se estudará:

 • como protexer o perímetro dunha organización mediante o uso de devasas.
 • como comprobar a debilidade dos sistemas de autenticación por contrasinais e as diferentes aproximacións para mellorar este sistemas (fortificación do servizo e autenticación por claves).
 • como revisar o estado do sistema con ferramentas de análise automáticas.
 • como protexer as comunicacións mediante o uso de técnicas criptográficas.
 • como garantir a dispoñibilidade dos servizos empregando técnicas de alta dispoñibilidade.
 • cales son os principais puntos da lexislación vixente a esta temática e como abordar o seu estudo nas nosas aulas.

O titor é profesor da familia de Informática e comunicacións, e conta cunha longa traxectoria impartindo docencia neste área temática. Titorizou anteriores edicións desta actividade formativa, tanto no seu actual formato na rede como en formato presencial.

Requisitos para participar

Para comezar co curso o participante debe ter claro que xa debe ter familiaridade co manexo de ferramentas de virtualización e coa instalación e administración básica de sistemas operativos Ubuntu Linux (configuración de rede básica, instalación de paquetes, execución de comandos por consola, ...).

Debido ó uso de máquinas virtuais, é recomendable que o equipo onde se monten os escenarios sexa un equipo relativamente moderno. Coma mínimo recoméndase un equipo Intel core i3 con 4 GB de RAM.

Data de comezo:  2/10/2017

Data de finalización: 10/12/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 50

Ligazón a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78294

Ligazón á Aula Virtual:  https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=699

G1701010 Escenarios prácticos de seguridade e alta dispoñibilidade

G1701010 Escenarios prácticos de seguridade e alta dispoñibilidade

Summary: 

Nova edición deste curso na rede, destinado ao profesorado de FP das familias de Informática e comunicacións e de Electricidade e electrónica. O curso pretende achegar ao profesorado os diferentes sistemas para protexer as comunicacións de datos así como para garantir o funcionamento de servizos telemáticos fronte a avarías. A diferenza de anteriores edicións, nesta o curso terá unha duración de 50 horas.
Undefined

Neste curso abórdanse, cun enfoque práctico, diferentes aspectos relativos á seguridade da información. Entre outras cousas se estudará:

 • como protexer o perímetro dunha organización mediante o uso de devasas.
 • como comprobar a debilidade dos sistemas de autenticación por contrasinais e as diferentes aproximacións para mellorar este sistemas (fortificación do servizo e autenticación por claves).
 • como revisar o estado do sistema con ferramentas de análise automáticas.
 • como protexer as comunicacións mediante o uso de técnicas criptográficas.
 • como garantir a dispoñibilidade dos servizos empregando técnicas de alta dispoñibilidade.
 • cales son os principais puntos da lexislación vixente a esta temática e como abordar o seu estudo nas nosas aulas.

O titor é profesor da familia de Informática e comunicacións, e conta cunha longa traxectoria impartindo docencia neste área temática. Titorizou anteriores edicións desta actividade formativa, tanto no seu actual formato na rede como en formato presencial.

Requisitos para participar

Para comezar co curso o participante debe ter claro que xa debe ter familiaridade co manexo de ferramentas de virtualización e coa instalación e administración básica de sistemas operativos Ubuntu Linux (configuración de rede básica, instalación de paquetes, execución de comandos por consola, ...).

Debido ó uso de máquinas virtuais, é recomendable que o equipo onde se monten os escenarios sexa un equipo relativamente moderno. Coma mínimo recoméndase un equipo Intel core i3 con 4 GB de RAM.

Data de comezo:  2/10/2017

Data de finalización: 10/12/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 50

Ligazón a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78294

Ligazón á Aula Virtual:  https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=699

G1701010 Escenarios prácticos de seguridade e alta dispoñibilidade

G1701010 Escenarios prácticos de seguridade e alta dispoñibilidade

Summary: 

Nova edición deste curso na rede, destinado ao profesorado de FP das familias de Informática e comunicacións e de Electricidade e electrónica. O curso pretende achegar ao profesorado os diferentes sistemas para protexer as comunicacións de datos así como para garantir o funcionamento de servizos telemáticos fronte a avarías. A diferenza de anteriores edicións, nesta o curso terá unha duración de 50 horas.
Undefined

Neste curso abórdanse, cun enfoque práctico, diferentes aspectos relativos á seguridade da información. Entre outras cousas se estudará:

 • como protexer o perímetro dunha organización mediante o uso de devasas.
 • como comprobar a debilidade dos sistemas de autenticación por contrasinais e as diferentes aproximacións para mellorar este sistemas (fortificación do servizo e autenticación por claves).
 • como revisar o estado do sistema con ferramentas de análise automáticas.
 • como protexer as comunicacións mediante o uso de técnicas criptográficas.
 • como garantir a dispoñibilidade dos servizos empregando técnicas de alta dispoñibilidade.
 • cales son os principais puntos da lexislación vixente a esta temática e como abordar o seu estudo nas nosas aulas.

O titor é profesor da familia de Informática e comunicacións, e conta cunha longa traxectoria impartindo docencia neste área temática. Titorizou anteriores edicións desta actividade formativa, tanto no seu actual formato na rede como en formato presencial.

Requisitos para participar

Para comezar co curso o participante debe ter claro que xa debe ter familiaridade co manexo de ferramentas de virtualización e coa instalación e administración básica de sistemas operativos Ubuntu Linux (configuración de rede básica, instalación de paquetes, execución de comandos por consola, ...).

Debido ó uso de máquinas virtuais, é recomendable que o equipo onde se monten os escenarios sexa un equipo relativamente moderno. Coma mínimo recoméndase un equipo Intel core i3 con 4 GB de RAM.

Data de comezo:  2/10/2017

Data de finalización: 10/12/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 50

Ligazón a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78294

Ligazón á Aula Virtual:  https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=699

Escenarios practicos de seguridade e alta dispoñibilidade

G1701007: Administración de dominios en redes locais con GNU/Linux

Gallego

Data: 

02/10/2017 - 10/12/2017

Lugar: 

Platega2

Sección: 

G1701007: Administración de dominios en redes locais con GNU/Linux

Summary: 

Nova edición desta actividade formativa orientada ao ensino da configuración e mantemento de servidores para servizos na rede local, baseados nunha distribución de Ubuntu server.
Gallego

Esta actividade formativa en rede, forma parte da oferta formativa do plan anual de formación do profesorado de FP para o primeiro trimestre, destinada principalmente ao profesorado da familia profesional de Informática e comunicacións e tamén ao profesorado de Electricidade e electrónica. O profesorado interesado debe contar con coñecementos básicos de administración do Sistema Operativo Linux, sendo este un requisito necesario para participar na actividade.

O curso dedícase ás diversas tecnoloxías que se poden utilizar para a implementación de dominios con usuarios centralizados e recursos compartidos na rede, facendo uso de sistemas GNU/Linux e integrando tamén equipos clientes baseados en Windows. Para os exercicios prácticos empregarase Virtualbox e a última versión LTS do sistema operativo Ubuntu, polo cal os participantes deben contar cun PC con polo menos 4GB de memoria RAM.

Os titores do curso, profesores da familia profesional de informática e comunicacións, xa actuaran coma titores en anteriores edicións con excelente valoración por parte dos participantes.

Data de comezo: 2/10/2017

Data de finalización:  10/12/2017

Lugar de celebración: Platega2

Número de horas totais: 50

Ligazón a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78287

Ligazón á Aula Virtual: https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=703

Administración de dominios en GNU-Linux

C1702004: Xornadas de Sanidade. Curso 2017-2018

Summary: 

Terán lugar no CIFP Anxel Casal Montealto o día 30 de setembro.
Gallego

Xornadas de Sanidade.

Competencias profesionais: Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación: Presencial

Modalidade: Xornadas

Referencia: C1702004
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  30/09/2017  -  30/09/2017 
Data límite de inscrición: 19/09/2017
Lugar: A Coruña
Prazas:  70 

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

 • Ciclos formativos
 •   + Sanidade
      # Ciclos formativos de grao medio
      # Ciclos formativos de grao superior
 •  

 •  

Corpos e especialidades

511117 - Catedráticos de ensino secundario. Procesos diagnósticos clínicos e procedementos ortoprotésicos

511118 - Catedráticos de ensino secundario. Procesos sanitarios

590117 - Profesores de ensino secundario. Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos

590118 - Profesores de ensino secundario. Procesos sanitarios

591219 - Profesores técnicos de formación profesional. Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

591220 - Profesores técnicos de formación profesional. Procedementos sanitarios e asistenciais

591030 - Profesores técnicos de formación profesional. Prácticas de protésico dental

591031 - Profesores técnicos de formación profesional. Prácticas de hixienista dental

 

Criterios de selección: Os xerais do Plan anual.

Obxectivos

1.Coñecer a realidade dos sectores produtivos relacionados.

2.Analizar a inovación nas ensinanzas da familia de sanidade.

Observacións

Data de celebración: sábado 30 de setembro. Lugar de celebración: CIFP Ánxel Casal Montealto. Salón de Graos Horario: De 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h.

Contidos

1.Actualización tecnolóxico-práctica.

2.Novidades nas ensinanzas da familia de Sanidade.

3.Exposición de materiais e produtos.

 

Asesor responsable da actividade

Asesor:  PENELAS-CORTÉS BELLAS, MARÍA MONTSERRAT

Enderezo Electrónicompenelas@edu.xunta.es

Materiais da actividade

https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual2/course/view.php?id=457 

Xornadas de sanidade
Xornadas de sanidade