Gallego

G 1801002 Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows

Summary: 

Curso do Plan Anual 2018-19
Gallego

A partir do vindeiro 8 de outubro iniciarase un curso na Rede programado para profesorado da familia de Informática e comunicacións “Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows“.

Os obxectivos deste curso inclúen :

1.Entender os elementos que compoñen un Servizo de Directorio (Active Directory) e implantalos empregando ferramentas de Microsoft.

2.Configurar escenarios complexos de servizo de directorio: Controladores adicionais, Servidores de arquivos, Subdominios, Sitios, Bosques, etc.

3.Xestionar usuarios e recursos mediante interface gráfica e liña de comandos.

 

A actividade estenderase durante 8 semanas, sendo a data de remate do curso o 2 de decembro. Durante ese tempo deberanse completar as tarefas que os titores propoñan. Como axuda estarán dispoñibles a través do email e dos foros para contestar dúbidas e resolver problemas, e ademais haberá documentación de axuda colgada na mesma aula virtual. Para recibir a certificación correspondente, debe facerse correctamente o mínimo das tarefas que os titores establezan
Como é un curso na Rede, cada participante pode conectarse á aula virtual no tempo e horario que considere oportuno.

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=86981

 

 

G 1801002 Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows
G 1801002 Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows

G 1801006 Escenarios prácticos de seguridade, alta dispoñibilidade e cloud computing

Summary: 

Curso do Plan Anual 2018-19
Gallego

A partir do vindeiro 1 de outubro iniciarase un curso na Rede programado para profesorado das familias de Informática e comunicacións e Electricidade e electrónica “Escenarios prácticos de seguridade, alta dispoñibilidade e cloud computing”.

Os obxectivos deste curso inclúen :

1.Capacitar para implementar escenarios complexos usando virtualización con Vagrant, contedores lxc/lxd, técnicas de cloud-computing e IT automation.

2.Capacitar para realizar a instalación e securización dun portal web/sitio de comercio electrónico así como a instalación dun sistema de videovixilancia.

3.Coñecer as tecnoloxías de cifraxe e saber aplicalas para aumentar a seguridade da información e coñecer e ter en conta a lexislación vixente á hora de instalar e xestionar sistemas.

A actividade estenderase durante 10 semanas, sendo a data de remate do curso o 9 de decembro. Durante ese tempo deberán completarse as tarefas que o titor propoña. Como axuda estará dispoñible a través do email e dos foros para contestar dúbidas e resolver problemas, e ademais haberá documentación de axuda colgada na mesma aula virtual. Para recibir a certificación correspondente, debe facerse correctamente o mínimo das tarefas que o titor estableza.
Como é un curso na Rede, cada participante pode conectarse á aula virtual no tempo e horario que considere oportuno.

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=86987

 

Escenarios prácticos de seguridade, alta dispoñibilidade e cloud computing
Escenarios prácticos de seguridade, alta dispoñibilidade e cloud computing

S1802003 Xornadas de transporte e mantemento de vehículos. Curso 2018-2019

Summary: 

As Xornadas de Transporte e mantemento de vehículos celebraranse no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela os días 11 e 12 de setembro
Gallego

Data de comezo: 11 de setembro

Data de remate: 12 de setembro

Lugar de realización: CIFP Politécnico (Santiago de Compostela)

Horas totais: 16 horas

Ligazón a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=87000

Ligazón á aula virtual: http://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/course/view.php?id=272

 

Organización das Xornadas

Como en anteriores edicións, celebraranse 3 obradoiros teórico-prácticos en paralelo que se repetirán os días 11 e 12. Cada asistente poderá participar en dous destes obradoiros.

O día 11 de setembro de 9:30 a 10:00 terá lugar a presentación das Xornadas no salón de actos do CIFP Politécnico.

 

Data

Relator/a

Título charla

Contidos do relatorio

11/09/18

09:30-10:00

José Manuel Grille

Coordinador das xornadas

Presentación das Xornadas

 • Presentación de cursos e aspectos organizativos.

 • Presentación dos relatorios e obradoiros.

 • Inscrición nos obradoiros.

11/09/18-12/09/18

09:30-13:30

15:30-19:30

Jesús Briceño

MoviEcogas

Vehículos a gas (GNC, GLP)

 • Presentación.

 • Características dos combustibles.

 • Combustibles gaseosos.

 • Xestión de motor GLP.

 • Xestión de motor GNC.

 • Elementos e compoñentes de GLP / GNC.

 • Precaucións de manipulación.

 • Normativa e procedementos.

 • Produtos adicionais.

 • Prácticas.

 

11/09/18-12/09/18

09:30-13:30

15:30-19:30

Alejandro Jiménez de Lanuza

Hella SA

Sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia á Condución)

 • Introdución aos sistemas ADAS.

 • Descrición de tecnoloxías.

 • Sistemas LDWS, recoñecemento de obstáculos, AEB, aparcamento asistido e visión 360º.

 • Compoñentes: cámaras, radares, sensores de ultrasóns e infravermellos, LiDAR.

 • Diagnose electrónica dos sistemas ADAS.

 • Reparación e calibración de sistemas ADAS: requirimentos para o taller.

11/09/18-12/09/18

09:30-13:30

15:30-19:30

Carlos Polonio Nieto

Cars Marobe, SL

Vehículos eléctricos

 • Mobilidade sostible.

 • Vehículos híbridos.

 • Vehículos eléctricos.

 • Características dos vehículos eléctricos.

 • Baterías de alta tensión.

 • Normativa de seguridade (PRL).

 • Enchufes de carga.

 • Tipos de carga.

 • Sistema de climatización.

 • Sistema de freado.

Preinscrición nos Obradoiros

Como cada obradoiro contará cun máximo de 20 prazas é preciso facer unha distribución dos asistentes entre os diferentes obradoiros segundo as súas preferencias. Para facelo, ao longo da presentación das Xornadas porase a disposición dos participantes unhas follas de inscrición, nas que os asistentes poderán elixir os dous obradoiros da súa preferencia.

Xantar

Para esta actividade está contemplado o xantar dos participantes nun establecemento próximo ao lugar de celebración.

 

XTMV2018
XTMV2018

C1702003: Xornadas de actualización fiscal

Summary: 

A realizar no CFR da Coruña entre o 30 de xaneiro e o 8 de marzo.
Gallego

Xornadas de actualización fiscal . Curso 2017-2018

Competencias profesionais: Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación: Presencial

Modalidade: Xornadas

Referencia: C1702003
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  30/01/2018  -  08/03/2018 
Data límite de inscrición: 24/01/2018
Lugar: CFR A Coruña-A Coruña
Prazas:  30 

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

 • Ciclos formativos
 •   + Administración e xestión
      # Ciclos formativos de grao medio
      # Ciclos formativos de grao superior

Corpos e especialidades

511101 - Catedráticos de ensino secundario. Administración de empresas

590101 - Profesores de ensino secundario. Administración de empresas

591222 - Profesores técnicos de formación profesional. Procesos de xestión administrativa

Criterios de selección: Os xerais do plan anual

Obxectivos

1.Analizar as novidades da normativa fiscal para o ano 2018.

2.Confeccionar a documentación utilizable.

3.Realizar supostos prácticos de aplicación.

Observacións

Lugar de celebración;: CFR A Coruña. Aula de audiovisuais. 4º Andar.

Contidos

1.Análise das modificacións principais na normativa fiscal para o ano 2018.

 

Asesor responsable da actividade

Asesor:  PENELAS-CORTÉS BELLAS, MARÍA MONTSERRAT

Enderezo Electrónico:  mpenelas@edu.xunta.es

Xornadas de actualización fiscal 2018
Xornadas de actualización fiscal 2018

Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2018

Summary: 

Aberto o prazo de presentación de solicitudes ata o 8 de xaneiro
Gallego

Convócanse premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou cinetífica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O prazo para presentar as solicitudes remata o día 8 de xaneiro de 2018.

Acceso á Resolución.

Acceso ao Anexo de solicitude.

Máis información.

FP Innova
FP Innova

Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2018

Gallego

Summary: 

Aberto o prazo de presentación de solicitudes ata o 8 de xaneiro

Convócanse premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou cinetífica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O prazo para presentar as solicitudes remata o día 8 de xaneiro de 2018.

Acceso á Resolución.

Acceso ao Anexo de solicitude.

Máis información.

FP Innova
FP Innova

S1702003 Xornadas de actualización fiscal. Curso 2017-2018

Summary: 

O Servizo de Formación do Profesorado procura que a comunidade educativa teña a oportunidade de coñecer os aspectos máis relevantes dos cambios normativos
Gallego

Nestas  xornadas  abordaranse as principais novidades en materia de fiscalidade que se producirán en 2018.

Datas: 30 de xaneiro, 06, 20 e 27 de febreiro.

Horario: 17:00 - 20:00h

Duración: 12 horas

Lugar de realización: Aula 11 do CAFI

Situación CAFI

Relatora: Remedios Vázquez Gil
(Corpo técnico da Axencia Tributaria de Santiago de Compostela)

Destinatarios: Administración e xestión de empresas – Ciclos formativos de grao Medio e Superior.

Obxectivos:

1. Analizar as novidades da normativa fiscal para o ano 2018.
2. Confeccionar a documentación utilizable.
3. Realizar supostos prácticos de aplicación.

Contidos:

1. Análise das modificacións principais na normativa fiscal para o ano 2018.

Para máis información preme aquí.

 

Actualización fiscal 2018
Actualización fiscal 2018

S1702004 Xornadas de actualización laboral 2017-2018

Summary: 

Curso do Plan Anual 2017/18
Gallego

Do mesmo xeito que en anos anteriores, volverase desenvolver a actividade Xornadas de Actualización Laboral 2017-2018, curso programado para profesorado das familias de Formación e Orientación Laboral e Administración e Xestión.

Obxectivos:

1.Analizar as novidades da normativa laboral e da Seguridade Social para o ano 2018.

2.Confeccionar a documentación utilizable.

3.Realizar supostos prácticos de aplicación.

Contidos:

1.Análise das novidades na normativa laboral para o ano 2018.

2.Análise das novidades na normativa da Seguridade Social para o ano 2018.

Neste curso farase unha análise das novidades na normativa laboral e de Seguridade Social para o ano 2018.

Esta actividade desenvolverase os días 19, 26 e 28 de febreiro en horario de 17:00 a 20:00 (os dous primeiros días), e de 16:30 a 20:30 (o último día).

A actividade celebrarase nas instalacións do CAFI.

As relatoras serán Mª Carmen Sueiro Rial e Alicia Villalba Sánchez.

Enlace Fprofe: preme aquí

Actualización laboral 2017-2018
Actualización laboral 2017-2018

G1701010: Escenarios prácticos de seguridade e alta dispoñibilidade

Gallego

Data: 

02/10/2017 - 10/12/2017

Lugar: 

Platega2

Sección: