Skip to Content

Atención a alumnado con materias pendentes (Educación Física)

 

ATENCIÓN AO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

PROGRAMA DE REFORZO O alumnado que durante o presente curso teña sen superar de cursos anteriores algunha das materias do Departamento, deberán superar o primeiro e o segundo trimestre do presente curso para superar a materia pendente. De non ser así, realizarán os traballos e probas que lles indique o profesor na data indicada no informe persoal de recuperación do alumno/a.
CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES Acadar unha nota mínima dun 5 no primeiro e segundo trimestre do presente curso, ou superar os criterios especificados en cada proba ou traballo a realizar.


page | by Dr. Radut