Secretaría

ENQUISA SOCIOLINGÜÍSTICA DO IES RICARDO MELLA

ENQUISA SOCIOLINGÜÍSTICA DO IES RICARDO MELLA.

Aberta do 2 ao 20 de decembro para toda a comunidade educativa
(alumnado, profesorado, persoal non docente, nais/pais e/ou titores legais).

  

 https://forms.gle/pVJ6eUsEyQ4eyZeH9

 

Calendario Escolar 2019-2020

Rutas Transporte escolar. Horas de Inicio

Rutas Transporte escolar. Horas de Inicio.

Adxunto podedes consultar o horario de inicio de roteiro de cada liña de bus escolar en xornada de mañá (luns a venres) e en xornada de tarde (soamente o luns)

FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO e AXUDAS ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR 19/20. LISTAXES DEFINITIVAS

FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO e AXUDAS ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR 19/20. LISTAXES DEFINITIVAS

Xa podedes consultar as listaxes definitivas, de admitidos e excluidos, no taboleiro do centro.

Erasmus+

Recordamos a todos/as os/as interesados/as en participar en futuros programas de movilidade internacional (ERASMUS+), que o prazo para poder optar a unha praza este curso e o  seguínteREMATA O PRÓXIMO 17 DE NOVEMBRO. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesricardomella/system/files/CONV_201920.pdf

 

Calendario de Inicio de Curso 2019-2020

Calendario Inicio de Curso 2019-2020.

 O inicio das rutas de transporte escolar para o primeiro día de clase (16 de setembro) será as 9H30.

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020 NA FP BÁSICA

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020 NA FP BÁSICA

Presentación de solicitudes:

 

 1. A solicitude (ANEXO I da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. DOG do 22) presentarase no centro de preferencia do 2 ata as 13.00 horas do día 12 de setembro de 2019. Neste mesmo prazo deberá ser entregado no centro educativo o documento de consentimento de incorporación á formación profesional básica, a que se fai referencia no artigo 11, alínea 1.d), da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas. De non entregaren este documento neste prazo, entenderase que os/as titulares da patria potestade ou representantes legais do alumnado non dan o consentimento de incorporación á formación profesional básica. 

 2. Prazo de matrícula:
 3. A formalización de matrícula poderá facerse do 13 ao 20 de setembro de 2019.

  Solicitudes fora de prazo:

   

  A partir do 12 de setembro, e ata o día anterior ao inicio do curso (16 de setembro), poderanse presentar solicitudes fóra de prazo, pero deberán facerse no rexistro sito no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Pontevedra ou Vigo, segundo o sector de inspección ao que pertenza o centro, e irá dirixido á persoa inspectora encargada da escolarización do concello correspondente. 

  Modelo de solicitude, normativa aplicable e Anexo A , en arquivos adxuntos.

  O noso Centro oferta:

   

  Grao básico

  CBELE01 Electricidade e electrónica 18 prazas

  CBADG01 Servizos administrativos 18 prazas

  36017430 IES Ricardo Mella ies.ricardo.mella@edu.xunta.gal Tel. 886121001

 

 Oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario. Curso 2019-2020:
 
 
 
 

Nº de conta para o pagamento do seguro escolar.

Nº de conta para o pagamento do seguro escolar.

 

Deberán aboar 1,12 Euros no seguinte nº de conta:  ABANCA  ES72 2080 5092 0830 4000 9933

 

Beneficiario: 36017430 - IES Ricardo Mella.

 

O pago do seguro escolar é obrigatorio dende 3º curso de ESO ata o ano natural no que o alumno cumpra os 28 anos.

Distribuir contido