Secretaría

Información importante para el alumnado de la modalidad de distancia.

Información importante para el alumnado de la modalidad de distancia.

En archivo adjunto , disponen de la información necesaria para realizar el acceso a la plataforma de distancia

Para tener acceso a la plataforma es necesario disponer de una cuenta en el dominio edu.xunta.gal

en el caso de no disponer de ella, consultar el video.

Enlace para acceder a la plataforma:  https://www.edu.xunta.gal/fpadistancia/login/index.php

Enlace para crear cuenta en el dominio edu.xunta.gal: https://youtu.be/EoTPDKGM-Y0

 

Proceso de admisión do alumnado de formación profesional básica. Curso 2020/2021.

Proceso de admisión do alumnado de formación profesional básica. Curso 2020/2021.

Os prazos do proceso de admisión son os seguintes:

  • Prazo de solicitude de admisión: do 1 de setembro ata as 13:00 horas do día 11 de setembro.
  • Publicación da listaxe do alumnado admitido e non admitido: 14 de setembro, no taboleiro de anuncios do centro.
  • Prazo de matrícula: do 14 ata o 21 de setembro.

Máis información en arquivo en adxunto.

PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS FONDO LIBROS E AXUDAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 20/21.

PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS FONDO LIBROS E AXUDAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 20/21.

Xa podedes consultar as listaxes, de admitidos e excluidos, publicadas hoxe 14 de setembro.

As persoas solicitantes poderán acceder a esta información no taboleiro de anuncios do centro ou ben por vía electrónica a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.

CUALIFICACIÓNS EXAMES EXTRAORDINARIOS SETEMBRO 2020.

CUALIFICACIÓNS EXAMES EXTRAORDINARIOS SETEMBRO 2020.

Ao final da mañá de hoxe 7/09/2020, publicáronse en Abalar as cualicicacións dos exames extraordinarios de setembro curso 2019-2020.

No caso de que que as familias, no caso de menores de idade, queiran que lle fagamos chegar o boletín de cualificacións, poñanse en contacto co centro.

Se queren recollellas presencialmente, a partir das 17 horas de hoxe poden facelo.

Recorden que de ter que realizar matrícula , deberán facelo canto antes, en todo caso, antes do 10 de setembro de 2020.

 

Probas libres para a obtención de títulos FP LOE. Curso 2019-2020

Probas libres para a obtención de títulos FP LOE. Curso 2019-2020

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31132

O período de presentación de solicitudes de matrícula será do día 1 ao 12 de xuño de 2020 ás 13:00 horas.

As probas realizaranse na primeira quincena do mes de setembro.

 

ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E AVALIACIÓN PROBAS LIBRES.

Actualizado a las 9H45 del 8 de septiembre de 2020.

El Calendario de realización de las pruebas fué actualizado y figuran las ubicaciones donde se realizarán las pruebas , atendiendo a las medidas sanitarias.

Publicadas en el tablón de anuncios del centro calificaciones correspondientes a la 1ª parte del las pruebas libres.

Publicadas ubicaciones de la 2ª parte de la prueba en archivos adjuntos.

  

 XORNADA ACOLLEMENTO: Día 1 de setembro de 2020 ás 12:00 horas no Campo de fútbol  situado ao lado do edificio principal, se as condicións metereolóxicas o permiten. Noutro caso a ubicación sería o Pabillón polideportivo cuberto. (É de asistencia obrigada para as persoas matriculadas). Obrigatorio o uso de mascarilla.

 DÍA DE RECEPCIÓN: Día 1 de septiembre de 2020 a las 12:00 horas en el campo de fútbol situado al lado del edificio principal, si las condiciones metereológicas lo permiten. En otro caso la ubicación sería el Pabellón Polideportivo cubierto. (Es de asistencia obligatoria para las personas inscritas). Obligatorio el uso de mascarilla

 CALENDARIO E HORARIO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS. En arquivo adxunto

 CALENDARIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. En el archivo adjunto

  PROGRAMACIÓNS DA PROBA LIBRE DOS MODULOS PROFESIONAIS. En arquivo adxunto

 PROGRAMACIÓN DE LA PRUEBA DE LIBRES DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES. En el archivo adjunto

 REVISIÓNS 1ª PARTE DA PROBA: Día 8 de setembro de 2020 de 9:30 – 13:00 horas

 REVISIONES 1ª PARTE DE LA PRUEBA: 8 de septiembre de 2020 de 9:30 a 13:00 horas

 RECLAMACIÓNS CUALIFICACIÓNS FINAIS: Día 15 de setembro de 2020 de 9:30 – 13:00 horas

RECLAMACIONES CALIFICACIONES FINALES: Día 15 de septiembre de 2020 de 9:30 – 13:00 horas

 

 PROBAS LIBRES DE CICLOS LOE

CICLO  PROGRAMACIÓNS   

  CALENDARIO DE PROBAS LIBRES  

INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓN CMELE02 Instalacións de telecomunicacións EL-EL
SISTEMAS TELECOMUNICACIÓNS E INFORMÁTICOS CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos 
MANTEMENTO ELECTRÓNICO CSELE04 Mantemento electrónico
EMERXENCIAS SANITARIAS CMSAN01 Emerxencias sanitarias ES
IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR CSSAN04 Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear IDMN
ASISTENCIA Á DIRECCIÓN CSADG02 Asistencia á dirección AD
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS CSADG01 Administración e finanzas AF
XESTIÓN ADMINISTRATIVA CMADG01 Xestión administrativa XA

Listaxe Libros de Texto Curso 2020/2021

Listaxe Libros de Texto Curso 2020/2021.

Pódese consultar as listaxes de libros de texto para ESO e BACHARELATO, nos arquivos adxuntos.

Listaxe provisional de admitidos e non admitidos nas prazas vacantes de 2º curso de réxime ordinario de Ciclos Formativos.

Listaxe provisional de admitidos e non admitidos nas prazas vacantes de 2º curso de réxime ordinario de ciclos formativos.

Está dispoñible no taboleiro de anuncios do centro a listaxe provisional de admitidos e non admitidos ao segundo curso dos ciclos formativos de FP polo réxime ordinario. 

  • Reclamacións  ata as 13:00 horas do 17 de xullo.
  • O día 17 de xullo publicarase a listaxe definitiva de solicitantes.
  • Listaxe de Adxudicacións: 20 de xullo
  • O prazo de matrícula será dende as 9:00 horas do día 20 de xullo ata as 13:00 horas do 23 de xullo.

FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO e AXUDAS ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR 20/21. LISTAXE PROVISIONAL

FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO e AXUDAS ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR 20/21. LISTAXE PROVISIONAL.

Xa podedes consultar as listaxes provisionais, de admitidos e excluidos, publicadas hoxe día 10 de xullo, no taboleiro do centro.
As persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu exepediente, a través da aplicación Fondolibros empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional Moeda e Timbre.
As persoas interesadas poderán reclamar nos dous días seguintes á publicación da listaxe provisional.

CALENDARIO MATRÍCULA ESO E BACHARELATO CURSO 2020-2021

CALENDARIO MATRÍCULA ESO E BACHARELATO CURSO 2020-2021.

Mais información

Distribuir contido