Skip to Content

PROCEDEMENTO ADMISIÓN 2024-25

Achégase a seguinte información:

- Só deberá realizar o proceso de admisión o alumnado de nova incorporación. Prazo de presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo.
- O alumnado dos centros adscritos (Gregorio Sanz, San Miguel de Reinante, Celso Currás e San Cosme de Barreiros) que se incorporan en 1º da ESO, NON teñen que realizar proceso de admisión, xa que continúan etapa educativa no IES de Ribadeo Dionisio Gamallo. O proceso de reserva xa está feito, NON é necesario facer un novo procedemento de admisión.
- O alumnado que xa está matriculado no IES de Ribadeo Dionisio Gamallo non ten que facer ningún procedemento de admisión, a permanencia no centro está garantida. A variación de curso, ciclo ou etapa non require novo procedemento de admisión.

A dirección

CURSO DE CAPACITACIÓN DIXITAL BÁSICA

 

HORARIO DO CURSO: ABRIL-MAIO (QUENDA 1)

 

O noso centro incorpórase á Rede de Capacitación Dixital de Educación Dixital, polo que impartirá cursos de capacitación dixital ao longo do curso 2023-24.
Obxectivos xerais principais dos cursos

  • Identificar, localizar, obter, almacenar, organizar e analizar información dixital, datos e contidos dixitais.
  • Comunicar en contornas dixitais e compartir recursos propios a través de ferramentas en liña.
  • Crear e editar contidos dixitais novos.
  • Protexer a información e datos persoais.
  • Identificar necesidades de uso de recursos dixitais para ampliar coñecementos.

Características dos cursos
Son cursos gratuítos de 30 horas en horario de tarde. Haberá varios grupos e diversas quendas e horarios. Unha vez superado obterás un certificado de asistencia e aproveitamento válido para oposicións, concursos, bolsas...
Destinatarios
Persoas maiores de 18 anos non matriculadas noutros estudos dependentes da Consellería de Educación.
Matrícula
Na secretaría do centro de 08:30 a 14:00 h.
Contacto
Correo electrónico ou no teléfono 982870666

 

PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA DE BECAS MEC 2024/25

Publicación da convocatoria das becas MEC de carácter xeral para o vindeiro curso 2024/25 (dirixidas ao alumnado de ensinanzas postobrigatorias: BAC, FP grao medio e superior, curso de acceso e preparación para probas de acceso á FP, Ensinanzas artísticas profesionais e superiores, Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, Ensinanzas deportivas, estudos relixiosos superiores, Universidades e ademais FP de grao básico).

Para obter bolsa nos ensinos de Bacharelato, establécense os seguintes requisitos:

  1. Para obter bolsa os/as solicitantes deberán matricularse no curso 2024-2025 do curso completo.
  2. O alumnado de primeiro curso de bacharelato deberá acreditar non estar repetindo curso e obter unha nota media de 5,00 puntos no cuarto curso de educación secundaria obrigatoria.
  3. O alumnado de segundo de bacharelato deberá acreditar a superación de todas as materias do curso anterior, con excepción dunha.
  4. Non se concederá bolsa a quen repita curso total ou parcialmente.
  5. Só poderá obterse bolsa durante o número de anos que dure o plan de estudos.

A solicitude deberase cubrir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Educación na dirección https://sede.educacion.gob.es
Unha vez cuberta a solicitude, deberá ser asinada pola/o interesada/o ou o seu representante legal no caso de ser menor de 18 anos con calquera dos sistemas de sinatura electrónica aceptados pola sede electrónica e enviada polo procedemento telemático establecido.
O prazo para presentar a solicitude tanto dos estudantes universitarios como non universitarios estenderase desde o día 19 de marzo de 2024 ata o 10 de maio de 2024, ás 24,00 horas peninsular, ambos inclusive.

Máis información neste ENLACE

A dirección

HORARIOS DE COMEZO DE CURSO

Achégase información sobre os horarios de comezo de curso:

A dirección

Resumo da ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación

En base ao establecido na ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia (DOG do 11 de febreiro), achégase resumo elaborado pola dirección do centro.

Unha vez entregadas e publicadas as modificacións das programacións (consultar en http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribadeo/?q=node/1012) realizadas polos departamentos, e modificadas as Concrecións Curriculares do Proxecto Educativo do Centro (punto 4 do PEC: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribadeo/?q=node/450) informamos ás familias, mediante o resumo achegado, acerca das actualizacións da normativa de avaliación respecto á promoción e titulación en ESO e Bacharelato no presente curso 2021-22.

A dirección

 

Bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional (2022-23)

Está aberto o prazo de presentación das solicitudes das Bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional para estudantes que cursen ensinanzas postobrigatorias no vindeiro curso académico 2022/2023.

O prazo para presentación das solicitudes: dende o 30 de marzo ata o 12 de maio de 2022.

A solicitude deberase cubrir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección  https://sede.educacion.gob.es (non se tramita no centro).

Toda a información sobre esta convocatoria poderedes encontrala no seguinte enlace:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html
 

A dirección.

INSTRUCIÓNS PARA REALIZAR PAGAMENTOS NO CAIXEIRO

No caso de ter que relizar ingresos na conta do centro: taxas, actividades... Achégase instrucións para realizar pagamentos no caixeiro de Abanca (entidade onde ten a conta o IES Ribadeo Dionisio Gamallo).

A dirección

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Achégase carta para as familias informando acerca do proceso e prazos para a votación dos representantes das familias no Consello Escolar.

Un saúdo

CARTA DE PRESENTACIÓN ÁS FAMILIAS

Achégase, como ficheiro adxunto, a carta de presentación ás familias.

Documentación referida na carta e publicada na páxina web do centro:

Un saúdo

A dirección

TITORÍAS BACHARELATO ADULTOS 2021-2022

Achégase documento coas titorías das materias impartidas en 1º e 2º de Bacharelato para persoas adultas.

Un saúdo

Distribuir contido


by Dr. Radut