Computación evolutiva

O martes 12 de marzo alumnos de 1º BAC A, 4º de ESO e tamén dous de 2º BAC asistimos a unha actividade sobre a computación evolutiva que impartiron Alberto e José María, profesores da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC no Grao de Enxeñaría Informática e Robótica.
O taller dividiuse en catro partes, empezando por unha charla introdutoria na que se falou da intelixencia articifial, que se basea nas tecnoloxías das linguaxes naturais (as linguas que lles serven aos humanos para comunicarse na vida cotiá) e consiste en que as máquinas poidan razoar, encontrar solucións a problemas e aprender dos erros.