Saltar navegación.
Inicio

Matrícula para o curso 2021-22

O alumnado que supere o curso na convocatoria de xuño ou ben que suspenda un máximo de dúas materias deberá formalizar a matrícula para o curso seguinte do 24 ao 30 de xuño, en horario de 10 a 13 h.

A entrega de notas está prevista para o 24 de xuño ás 11.30 h. O alumnado deberá recoller nese momento o sobre de matrícula coa documentación necesaria.

Para o caso do alumnado que se matricule en 1º ESO, xunto co sobre de matrícula deberá entregar tamén 2 fotos tamaño carné, copia do boletín de cualificacións de 6º EP e copia do documento de identidade.