Saltar navegación.
Inicio

Proxecto educativo de centro

No arquivo anexo pódese consultar o Proxecto educativo do IES Marco do Camballón, revisado en xuño de 2018. Trátase do documento de referencia do centro en canto á súa organización e funcionamento; polo tanto, dentro del especifícanse os obxectivos e os aspectos didácticos fundamentais, os distintos órganos que o compoñen e as normas de funcionamento e convivencia, incluíndo os dereitos e deberes dos distintos sectores da comunidade educativa e mais as medidas correctoras que se deberán aplicar no caso das condutas contrarias ás normas de convivencia.

AdxuntoTamaño
PEC IES Marco do Camballón.pdf2.16 MB