Resumo das programacións didácticas do departamento.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020/2021

RESUMOS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA CURSO 2020-2021:

- Resumo Programación Tecnoloxía 4ºESO

- Resumo Programación Tecnoloxía 3ºESO

- Resumo Programación Tecnoloxía 2ºESO

 

Distribuir contido