Consello escolar

Consello Escolar: resultado do escrutinio

 

No adxunto se achega o resultado do escrutinio para a elección dos membros do Consello Escolar do grupo de alumnos e profesores.

Proclamación de candidaturas. Consello Escolar 2016/17

 A Xunta Electoral fai públicas as listas de candidatos/as provisionais dos distintos sectores que aspiran a formar parte do mesmo, de conformidade coas solicitudes de participación presentadas neste IES Fernando Esquío dentro do prazo establecido. Ler o adxunto.

Eleccións ao Consello Escolar 2016

O luns 21 de noviembre ás 12:10 na sala de xuntas terá lugar o sorteo público para a elección das mesas electorais (sectores país/ nais/ titores legais e alumnado) 

Membros

Mª del Carmen Riobó Fernández (DIR. E PRESIDENTE DAS COMISIÓNS E OBSERVATORIO)

Dolores Rey Varela (X. DE EST. E OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA)

María José Vergara Leonardo (SECR. E COMISIÓN ECONÓMICA)

Denise Carteret Gilet (PROF. OBSERVATORIO E COEDUCACIÓN)

Belén Feijoo Plaza (PROF. COMISIÓN AUTOPROTECCIÓN)

Begoña López Soto (PROF.)

Rodrigo Montes Rodríguez (PROF. COMISIÓN ECONÓMICA)

Mercedes Lago Ferreira (PROF.)

Rosa Mª Paredes García (PROF. OBSERVATORIO)

Miguel A. Varela Vázquez (PROF.)

Distribuir contido