Tecnoloxía

Adaptacións da Programación Didáctica do Departamento de Tecnoloxía

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa o día 27 de abril de 2020 publicou as instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Seguindo estas instrucións, adxunto as adaptacións da programación didáctica de cada unha das materias impartidas polo noso departamento.

Resumo por materias da programación didáctica do departamento de Tecnoloxía.

Nos seguintes documentos aparece un breve resumo de cada materia. A orde das materias é a seguinte:

  • Tecnoloxía Creativa 1º ESO.
  • Tecnoloxía 2º ESO.
  • Programación 2º ESO.
  • Tecnoloxía 3º ESO.
  • Tecnoloxía 4º ESO.
  • TIC 4º ESO.
  • Tecnoloxía Industrial I 1º Bacharelato.
  • Robótica 1º B acharelato.
  • TIC II 2º Bacharelato.
  • Ciencias Aplicadas I - Informática FPBásica.

Programación Didáctica do departamento de Tecnoloxía

No seguinte documento aparecen detalladas as distintas materias impartidas polo departamento de Tecnoloxía.

Distribuir contido