curso 2019-20 Resumo por materias da programación didáctica do departamento de Tecnoloxía.

Nos seguintes documentos aparece un breve resumo de cada materia. A orde das materias é a seguinte:

  • Tecnoloxía Creativa 1º ESO.
  • Tecnoloxía 2º ESO.
  • Programación 2º ESO.
  • Tecnoloxía 3º ESO.
  • Tecnoloxía 4º ESO.
  • TIC 4º ESO.
  • Tecnoloxía Industrial I 1º Bacharelato.
  • Robótica 1º B acharelato.
  • TIC II 2º Bacharelato.
  • Ciencias Aplicadas I - Informática FPBásica.
AdxuntoTamaño
RESUMO TECNOLOXÍA CREATIVA 1º ESO.pdf59.8 KB
RESUMO TECNOLOXÍA 2ºESO.pdf67.86 KB
RESUMO PROGRAMACIÓN 2º ESO.pdf65.66 KB
RESUMO TECNOLOXÍA 3ºESO.pdf67.16 KB
RESUMO TECNOLOXÍA 4ºESO.pdf65.04 KB
RESUMO TIC 4ºESO.pdf70.52 KB
RESUMO TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I.pdf61.44 KB
RESUMO ROBÓTICA 1º BAC.pdf65.11 KB
RESUMO TICII.pdf66.48 KB
RESUMO CIENCIAS APLICADAS I - INFORMÁTICA FPB.pdf81.72 KB