Quen somos?

Libros de texto Dpto Matemáticas

LIBROS DE TEXTO 2017/2018

1º ESO

Matemáticas1ºESO. Ed.Anaya .

ISBN: 978-84-678-5073-4

2º ESO

MATEMÁTICAS 2 ESO, Ed. Anaya.

ISBN: 978-84-698-1426-0

2º ESO

BILINGÜE  

MATHEMATICS 2ºESO Ed. Anaya English

ISBN: 978-84-698-2575-4

3º ESO

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. MATEMÁTICAS 3 ESO. Ed. Anaya 

ISBN: 978-84-678-5213-4 

3º ESO

BILINGÜE  

MATHEMATICS FOR ACADEMIC STUDIES 3ESO Ed. Anaya English 

ISBN:978-84-6982123-7

4º ESO

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. MATEMÁTICAS 4 ESO, Ed. Anaya Galicia.

ISBN: 978-84-698- 1069-9

 

BACHARELATO

Modalidade Ciencias e Tecnoloxía

 1º Bacharelato

MATEMÁTICAS I,  Ed. Anaya Galicia    ISBN: 978-84-678-8339-8

 2º Bacharelato

MATEMÁTICAS II, Gal Ed. Anaya ISBN: 978-84-698-1351- 5.                          

 Modalidade Humanidades e Ciencias Sociais (non é obrigatoria a súa compra)

1ºBacharelato

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I, Ed. Anaya Galicia 

ISBN: 978-84-678-8430-2  

NOTA.- Nas materias Matemáticas Aplicadas II e Métodos estatísticos e numéricos, non se establece libro de texto. O profesorado recomendará diferentes textos cos que traballar en función do tema ou temas a tratar e proporcionará ao alumnado información e material.

Distribuir contido