Admisión e matrícula

Impresos e autorizacións por curso

Días de entrega da documentación no centro para formalizar a matrícula extraordinaria 2020-21 (setembro)

Impresos necesarios para matricularse

 1º ESO

Impreso de matrícula

Impreso axuda para material escolar 2020/2021

Impreso autorización de recollida do alumnado por persoa diferente aos pais.

Solicitude comedor escolar

Solicitude de modificación de itinerario de transporte

Axuda para cubrir formulario

Relación de paradas do transporte escolar

Como calcular  prezo do xantar no  comedor

2º ESO

Impreso de matrícula

Impreso autorización ensinanza matemáticas bilingües

Impreso axuda para material escolar 2020/2021

Impreso autorización de recollida do alumnado por persoa diferente aos pais

Solicitude comedor escolar

Solicitude de modificación de itinerario de transporte

Relación de paradas de transporte escolar

Como calcular  prezo do xantar no  comedor

3º ESO

Impreso de matrícula

Impreso autorización ensinanza  matemáticas bilingües

Impreso fondo libros e axuda para material escolar 2020/2021

Impreso autorización de recollida do alumnado por persoa diferente aos pais

Solicitude comedor escolar

Solicitude de modificación de itinerario de transporte

Paradas transporte

Como calcular  prezo do xantar no  comedor

4º ESO

Impreso de matrícula

Impreso fondo libros e axuda para material escolar 2020/2021

Impreso autorización de recollida do alumno por persoa diferente aos pais

Solicitude comedor escolar

Solicitude de modificación de itinerario de  transporte 

Paradas transporte

Como calcular  prezo do xantar no  comedor

1ºBAC

Impreso de matrícula

Impreso autorización de recollida do alumnado por persoa diferente aos pais

SOLICITUDE DE TRANSPORTE BAC

PARADAS TRANSPORTE 

 

2º BAC

Impreso de matrícula 2º BAC

Impreso autorización de recollida do alumnado por persoa diferente aos pais

SOLICITUDE DE TRANSPORTE BAC

PARADAS TRANSPORTE 

Distribuir contido