try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES David Buján

blogue de_Abalar

Que opina o profesorado sobre a Escola 2.0? Resultados dunha enquisa

Acceso ao vídeo

O profesor Manuel Area Moreira presentou no III Congreso Escuela 2.0 os datos dun inquérito realizado a máis de 4500 profesores e profesoras de diferentes comunidades participantes no programa Escuela 2.0 sobre cuestións como o uso das TIC na práctica docente, as TIC na organización do centro, usos das TIC por parte do alumnado, usos das TIC por parte do profesorado e demandas de formación e a valoración e expectativas do impacto do Programa Escola 2.0. A distribución do cuestionario fíxose coa colaboración do ITE e das consellerías de educación, pero non todas se mostraron interesadas en participar no estudo. En concreto, no noso caso, non se demandou a tradución ao galego do cuestionario e non se recollen datos de centros galegos. De calquera maneira os primeiros datos do estudo son moi interesantes e poden resultar sorprendentes nalgúns aspectos.

Manuel Area é Licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago de Compostela e Doutor en Pedagoxía pola Universidade de La Laguna. Desde os anos 90 é catedrático de Didáctica e Organización Escolar (Tecnoloxía Educativa) na Facultade de Educación nesa Universidade.

Ordenadores en el aula (blogue de Manuel Area)

En Twitter: @manuel_area

Iniciamos o PFAC Abalar

Estes son os contidos previstos para o "PFAC Abalar", que desenvolveremos ao longo do curso. Na primeira reunión do grupo, o 16 de novembro, valoraremos a súa adecuación ás nosas necesidades.

Descarga pdf

Contidos previstos:

1. Introdución á metodoloxía de proxectos. (Relator externo)

2. Introdución básica á aula Abalar.
2.1 O encerado dixital.
2.2 Os ultraportátiles do alumnado e o portátil do profesorado.
2.3 O armario de carga.
2.4 A rede wifi.

3. A web 2.0, un mundo de posibilidades. Ferramentas colaborativas de aplicación na aula e para compartir experiencias en rede. (Relator externo)

4. Profundando no equipamento Abalar. (Relator externo)
4.1 A rede e o servidor Abalar.
4.2 Webs dinámicas (aula virtual, portal do centro): posibilidades.
4.3 Os blogues nas webs dinámicas con drupal.

5. Profundando no equipamento Abalar.
5.1 Xestor de recursos educativos no servidor.
5.2 Software Abalar.
5.3 iTalc.
5.4 Sigala.

6. A web 2.0 como fonte de actualización e autoformación permanente. As contornas persoais de aprendizaxe. (Relator externo)

Sesións prácticas
Google: mapas, calendarios, Google Docs, Google Grupos, Google Sites, Google +...
Twitter
Ferramentas de audio e vídeo.

Distribuir contido