Skip to Content

Erasmus +      Comedor             

      

Admisión

Cambio de materia

Ata o próximo venres 23 de outubro pódese solicitar o cambio nalgunha materia de opción. Presentaráse un escrito de solicitude conforme ao modelo na dirección do centro xustificando o motivo do cambio. Non se admitirán cambios de matrícula agás casos debidamente xustificados e que sexa posible integrar na organización do centro.

Matrícula para ESO e Bacharelato, curso 2020/2021.

O período oficial de matrícula para o alumnado que promociona de curso abrangue dende o 1 ao 10 de xullo. 

Non é preciso acudir ao centro xa que se fará cos datos de elección de itinerario que xa foron enviados polo alumnado.

No caso de que algún alumno/a queira modificar a elección que fixo das materias do itinerario ten ata o día 10 de xullo para facelo. Non se fará ningún cambio en datas posteriores a esa.

Unha vez iniciado o curso, e na primeira semana de clase, será obrigatorio presentar a seguinte documentación:

 • 1 fotografía tamaño carné para aqueles alumnos que permanecen no centro ou 2 fotografías no caso de alumnado de nova incorporación.
 • Solicitude de uso do comedor se é o caso.
 • Solicitude de uso do transporte escolar se é o caso.

Transporte ESO         Transporte BACH e FP

 • Consentimento informado do tratamento da imaxe persoal.
 • Documento de autorización de acompañantes para a saída do centro de alumnado menor de idade.
 • Xustificante de pago do seguro escolar (Para o alumnado a partir de 3º da ESO), 1’12 € a ingresar na seguinte conta bancaria:

ABANCA      ES84 2080 0410 9030 4000 2246

O pagamento pode realizarse dende agora en calquera momento e cómpre conservar o xustificante de pago para entregalo no mes de setembro no centro.

O resto de documentos necesarios seranlle entregados ao alumnado no momento en que se incorporen ás clases. Sen embargo poden ser descargados dende esta páxina e impresos na casa para maior comodidade.

Matrícula no 2º curso dos ciclos medio e superior de FP 2020/2021

Matrícula do 2º curso ordinario para o alumnado de ciclo medio e superior que cursara 1º no centro: 

 • Entre os días 25 de xuño e 8 de xullo cubrir e asinar o impreso adxunto e remitir por correo ao centro: ies.cidade.antioquia@edu.xunta.gal 
 • Entre os días 1 e 8 de setembro traer o xustificante de pago das taxas do seguro e unha fotografía.
 • Nº de conta para o seguro escolar (1'12 €)

ES84 2080 0410 9030 4000 2246

Admisión e matrícula FP 2020/2021

Achégase información relevante sobre o proceso de admisión e matrícula nos ciclos de FP que se ofertan no centro, tanto polo réxime ordinario como na nova FP Dual. Premer nos enlaces para acceder á información.

Máis información na sección de FP da web da consellería

Video de axuda para facer unha solicitude de admisión

Proceso de admisión de alumnado para o curso 2020/2021

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2020 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 17 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 29 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Distribuir contido


by Dr. Radut