Skip to Content

Erasmus +      Comedor             

                  

Bolsa de emprego

Bolsa de emprego

Bolsa de emprego

O Centro Conta cunha Bolsa de emprego das catro titulacións dos Ciclos formativos seguintes:

 

Título: TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Administractivo de oficina,comercial , contable, financieiro, de banca, de seguros, de recursos humáns, de asesoria, de xestorias, responsable de cobros e de atención ao cliente

            Titulo: TÉCNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Auxiliar Administractivo,de xestión de persoal,de tesourería, de cobramentos, de comercial,recepcionista,axudante de oficina,eauxiliar de atención ao cliente

Título: TECNICO SUPERIOR EN XESTION FORESTAL E DO MEDIO NATURAL

Encargado de repoboacións,axente forestal, garda de espazos naturais,capataz forestal,educador ambiental, monitor da natureza,vixiante de incendios,práctico de topografía,propagador de plantas de viveiro...

            Titulo: TECNICOS  APROVEITAMENTO E CONSERVACION DO M. NATURAL

 

Motoserrista,Traballador de viveiro,especialista encolleita de sementes, en aproveitamento de madeiras,cortizas e leña, fitosanitarios,enxertador,maquinista de procesadora forestal,traballador de hortas, viveiros e xardíns, repoboador de especiescinexéticas...

EMPRESAS-ENTIDADES

As empresas ou entidades que queiran demandar que se lle envien algún titulado só teñen que descargar a solicitude de demanda e enviala por correo electrónico a dirección bolsadempregoantioquia@gmail.com . Dende o centro enviaranlle tres contactos máis acaídos os perfiles que solicitou e a empresa-entidade seleccionará a un deles.

No caso de que non aceptara nengún dos enviados, poderá facer a solicitude de novo.

Para poder  facer esa solicitude debe descargar  o impreso-modelo , cumplimentalo  e envialo.

 

ALUMN@S

Os alumn@s  poderán  incluirse na Bolsa de emprego segundo a titulación que outeña no Centro. Debe de intentar cumprimentalo o máis correctamente segundo as suas aspiracións e logo envialo.

Poderá  tamén exercer os dereitos Arco, de Acceso, Rectificación

Para poder incluirse na oferta de titulados deberán descargar o impreso-solicitude que se cumprimentará e enviará  ao correo electrónico  antioquia@gmail.com.Niste tamén se está autorizando a que o Centro ceda a terceiros istes datos.

Os alumn@s poderán  cancelar e rectificar e retirar os seus datos da Bolsa de emprego, dirixindose a dirección de correo bolsadempregoantioquia@gmail.com.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut