Evitar navegación.
Principal

blog de florblanco

EXAME DE SETEMBRO DO 2018

Va a tener la misma estructura que los exámenes d selectividad, y también con 2 opciones. Todo igual que si os examinarais de selectividad: una opcion s. XXVIII y XIX y la otra opción XVIII y XX.

No olvideis que las definiciones pueden ser  relativas tanto al s. XVIII, como XIX como XX

SELECCIÓN DE TEXTOS RESOLTOS DO S. XX

TEMAS DE ATENCIÓN PREFERENTE

VEXAMOS OS RESUMOS FEITOS POLO PROFESOR DE HISTORIA DO IES SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO..

MAIS NON ESQUEZADES VARIAS COUSAS:

- ESES MESMOS TEMAS XA ESTÁN DESENVOLTOS NO LIBRO DE TEXTO

-ALGÚNS XA FORON DESENVOLTOS POLOS ORGANIZADORES DE SELECTIVIDADE A MODO DE EXEMPLO: OS DECRETOS DE NOVA PLANTA, NACIONALISMOS, REFORMA AGRARIA NA II REPÚBLICA

-NON PODEDES LIMITAROS A ESTUDAR ESES TEMAS PORQUE XA DI NAS DIRECTRICES QUE NOS COMENTARIOS HAI QUE RELACIONAR CON OUTROS CONTIDOS. EXEMPLO: SI O COMENTARIO É SOBRE A REFORMA AGRARIA, DEBES FACER REFERENCIA E EXPLICAR OUTRAS REFORMAS DESE PERÍODO E AS CONSECUENCIAS DESE INTENTO REFORMISTA NO DESENVOLVEMENTO DA II REPÚBLICA E NO GOLPE DE ESTADO DE 1936Z

- NON ESQUEZAS MIRAR OS TEMAS DIACRÓNICOS:

O PAPEL DO EXÉRCITO NA VIDA POLÍTICA ESPAÑOLA

RELACIÓNS IGREXA-ESTADO

 

SELECCIÓN DE VIDEOS CORTOS PARA REPASAR O SÉCULO XX

NOVAS SOBRE A SELECTIVIDADE....

COMO VEDES, SE CONFIRMA QUE UNHA OPCIÓN SERÁ DO S. XIX E OUTRA DO XX.

 

ciug.gal/grupos/historia.php

 

OUTROS TEMAS DE INTERESE..

 PAPEL DO EXÉRCITO NA VIDA POLÍTICA ESPAÑOLA S. XIX-XX

RELACIÓNS IGREXA-ESTADO

OS NACIONALISMOS

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

O FRANQUISMO

A GUERRA CIVIL

II REPÚBLICA

https://www.youtube.com/watch?v=dvp4wHQsoKw (25 min)

GOBERNO PROVISIONAL: N- ALCALÁ ZAMORA

 

BIENIO REFORMISTA: GOBERNO DA COALICIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA(Novembro 1933-Febreiro 1936)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA: N- ALCALÁ- ZAMORA

XEFE DO GOBERNO: M. AZAÑA (A.R.)

 

 BIENIO CONSERVADOR OU BIENIO NEGRO:`(Nov 33- febrero36)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA: N. ALCALÁ- ZAMORA

XEFE DO GOBERNO: LERROUX (PRR), q acaba nomeando ministros da CEDA

 

 FRONTE POPULAR (Febreiro-Xullo 1936)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA: AZAÑA

 XEFE DO GOBERNO: CASARES QUIROGA -> LARGO CABALLERO -> NEGRÍN

Distribuir contenido