Evitar navegación.
Principal

blog de florblanco

ECONOMÍA E SOCIEDADE NO S. XIX

COMPOSICIÓNS DE TEXTOS

TEMA 7-O SEXENIO DEMOCRÁTICO

TEMA 6- A CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL: A ETAPA ISABELINA (1833-68)

Repasa vendo este documental:

https://www.youtube.com/watch?v=q2M3pM_fmfY

DEFINICIÓNS DE CONCEPTOS

PAU

Aquí tendes:

- MOdelos de exame de PAU doutros anos

- PAutas da CIUGA de como vai a ser o exame de PAU

- Relación de termos históricos que van entrar nas PAU

-RELACIÓN DE CONTIDOS DE ATENCIÓN PREFERENTE:

As reformas institucionais borbónicas: o novo modelo de Estado. ‐A Ilustración en España e Galicia.   ‐Absolutismo e liberalismo ‐A revolución liberal e a guerra de 1800‐1814 ‐O reinado de Fernando VII ‐Ideoloxías e conflitos políticos no século XIX ‐A vida política durante o reinado de Isabel II ‐A economía do século XIX e as transformacións da propiedade ‐As intervencións militares na política española ‐As relacións Igrexa‐Estado ‐O Sexenio democrático ‐A Restauración ‐A cuestión nacional en España ‐O movemento obreiro ‐A crise do sistema da Restauración ‐A ditadura de Primo de Rivera ‐A I República: reformas, vida política e conflitos ‐A sublevación do 18 de xullo de 1936 e a guerra civil de 1936‐1939 ‐A vida na España da posguerra ‐O franquismo: valoracións, características, institucionalización ‐Sociedade e vida cotiá, economía ‐A oposición ao franquismo ‐A crise final do franquismo ‐A transición democrática española ‐A evolución política e económica española desde 1982

tema 5 LIBERALISMO FRONTE A ABSOLUTISMO

TEMA 4

TEMA 3- OS REIS CATÓLICOS E A DINASTIA DOS AUSTRIAS (S.XV-XVII)

TEMA 2- A IDADE MEDIA.

Distribuir contenido