Evitar navegación.
Principal

blog de florblanco

O FRANQUISMO

A GUERRA CIVIL

II REPÚBLICA

https://www.youtube.com/watch?v=dvp4wHQsoKw (25 min)

GOBERNO PROVISIONAL: N- ALCALÁ ZAMORA

 

BIENIO REFORMISTA: GOBERNO DA COALICIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA(Novembro 1933-Febreiro 1936)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA: N- ALCALÁ- ZAMORA

XEFE DO GOBERNO: M. AZAÑA (A.R.)

 

 BIENIO CONSERVADOR OU BIENIO NEGRO:`(Nov 33- febrero36)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA: N. ALCALÁ- ZAMORA

XEFE DO GOBERNO: LERROUX (PRR), q acaba nomeando ministros da CEDA

 

 FRONTE POPULAR (Febreiro-Xullo 1936)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA: AZAÑA

 XEFE DO GOBERNO: CASARES QUIROGA -> LARGO CABALLERO -> NEGRÍN

TRABALLOS VOLUNTARIOS PARA SUBIR A MEDIA DA MATERIA

DATA LÍMITE: 30 DE ABRIL

FORMA DE ENTREGA: Poderás facelo dun dos seguintes xeitos:

                          PAPEL

                   ENVIAR A FBLANCOLOURO@GMAIL.COM (os alumnos de Flor)

                   ENVIAR a BRENLLAEBA@GMAIL.COM (os alumnos de Miguel Brenlla)

TEMÁTICA DO TRABALLO: Poderás escoller un de entre os seguintes 6 temas:

     ACCIÓNS PROGRESISTAS EN GALICIA

     FOROS E DESAMORTIZACIÓN EN GALICIA

     TOMA DE CONCIENCIA DO PROPIO: O GALEGUISMO

     O ESTATUTO DE 1936

     A GUERRILLA ANTIFRANQUISTA EN GALICIA

     GALICIA AUTONÓMICA

No arquivo adxunto tes un pequeno guión que podeaxudarte na elaboración do traballo que elixas.

 

A RESTAURACIÓN BORBÓNICA

REINADO DE AFONSO XII (1875-85)

  SISTEMA CANOVISTA

  CONSTITUCIÓN DE 1876

  A PACIFICACIÓN DO REINO: Puxo fin á guerra carlista e á de Cuba

  INICIO DO SISTEMA DE QUENDA.

  OPOSICIÓN REPUBLICANA

REXENCIA DE MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO (1885-1902)

  CONTINUA O SISTEMA DE QUENDA

  FRAUDE ELECTORAL, OLIGARQUÍA E CACIQUISMO

  CONFLITIVIDADE SOCIAL: crece

  CONFLITIVIDADE POLÍTICA: republicanos, rexionalistas e nacionalistas

  O DESASTRE DE 1898

  O REXENERACIONISMO

REINADO CONSTITUCIONAL DE AFONSO XIII (1902-1923)

     FRACCIONAMENTO NOS PARTIDOS DINÁSTICOS

   CRECE A CONFLITIVIDADE SOCIAL E POLÍTICA: conflitividade laboral (folgas, atentados anarquistas), republicanos, correntes anticlericais, auxe dos nacionalismos periféricos.

  O INTERVENCIONISMO DO EXÉRCITO E A LEI DE XURISDICCIÓNS (O poder militar impúxose ao poder civil)

   AS REFORMAS DE MAURA:

              Lei de reforma electoral

              Lei de administración local (Mancomunidades)

   A SEMANA TRÁXICA DE BARCELONA E A OCUPACIÓN DE MARROCOS

   AS REFORMAS DE CANALEJAS:

                   Lei de asociacións relixiosas

                   Lei de mancomunidades provinciais

                   Lei de recrutamento

   A QUEBRA DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN (1917-1923)

      A CRISE DE 1917: militar (Xuntas de Defensa), política (Asemblea de Parlamentarios), social (folga revolucionaria)

     A QUEBRA DA QUENDA

    O AGRAVAMENTO DA CONFLITIVIDADE SOCIAL E POLÍTICA: folgas e conflitos sociais, revoltas campesiñas,atentados anarquistas, oposición dos republicanos (que seguen en coalición electoral cos socialistas), crece a actividade dos movementos rexionalistas e nacionalistas periféricos)

    A CUESTIÓN MARROQUÍ E O DESASTRE DE ANNUAL

ECONOMÍA E SOCIEDADE NO S. XIX

COMPOSICIÓNS DE TEXTOS

TEMA 7-O SEXENIO DEMOCRÁTICO

TEMA 6- A CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL: A ETAPA ISABELINA (1833-68)

Repasa vendo este documental:

https://www.youtube.com/watch?v=q2M3pM_fmfY

Distribuir contenido