Evitar navegación.
Principal

blog de xirifo

TRABALLO 1 ESO

Nesta segunda avaliación tedes estes dous traballos para que escollades un deles. Lembrade que a data tope de entrega é o 30 de marzo e que o meu enderezo electrónico é brenllaeba@gmail.com

 

A RELIXIÓN EN EXIPTO

1. PRINCIPAIS DEUSES

2. OS SACERDOTES

3. A MOMIFICACIÓN

4. O LIBRO DOS MORTOS

5. AS PIRÁMIDES

6. BIBLIOGRAFÍA

 

A RELIXIÓN NA PREHISTORIA

1. OS ELEMENTOS RELIXIOSOS

2. OS RITUAIS FUNERARIOS

3. OS CHAMÁNS E AS VENUS

4. ARTE RUPESTRE

5. MONUMBENTOS MEGALÍTICOS

6. BIBLIOGRAFÍA

TRABALLO 3 ESO

Estes son os dous traballos que podedes escoller na 2ª avaliación. Lembrade que tedes ata o 30 de marzo para entregalo e que o meu enderezo electrónico é brenllaeba@gmail.com

 

AS ENERXÍAS RENOVABLES

1.Características

2. Tipos

3. Vantaxes e inconvenientes

4. Como se poden fomentar

5. As renovables e o cambio climático

6. As renovables en España

7. Bibliografía

 

O TURISMO EN ESPAÑA

1. Historia do turismo

2. Tipos de turismo

3. Áreas turísticas

4. Importancia na economía e na sociedade

5. Turismo e medio ambiente

6.Bibliografía

TRABALLOS 4 ESO

 

t

Tedes que escoller un dos tres temas e envialo a brenllaeba@gmail.com antes do 23 de marzo

TRABALLO 1 PICASSO E O GERNIKA

 1 – Datos técnicos da obra.

 

2 – A inspiración do artista.

 

3 – O destino inicial da obra.

 

4 – O Guernica en Nova York e o seu traslado a España.

 

5 – Análise da obra.

6 – Bibliografía

TRABALLO 2: PICASSO

       BIOGRAFÍA

       ETAPAS E PRINCIPAIS OBRAS

       PICASSO NA CORUÑA

       BIBLIOGRAFÍA

       COMENTARIO: Fai un comentario da obra “As señoritas de Avignon”

T

TRABALLO 3- O NEW DEAL

1 – Significado de New Deal.

2 – Contexto histórico.

3 – Principal impulsor.

4 – Obxectivos básicos.

5 – Datas nas que se desenvolveu.

6 – Medidas para alcanzar os seus obxectivos, resultados e críticas.

7 – Comentario dun texto.

8 – Bibliografía.

 ·         TEXTO: O New Deal

A tarefa máis ardua, a primeira, é facer que o pobo retorne ao traballo. Non é un problema insoluble se nos enfrontamos a el con prudencia e valentía. Pode realizarse, en parte, mediante a contratación directa por parte do Goberno, actuando como en caso de guerra pero, ao mesmo tempo, levando a cabo os traballos máis necesarios, a partir destas persoas contratadas, para estimular e reorganizar a utilización dos nosos recursos naturais. Paralelamente debemos recoñecer con toda franqueza que os nosos centros industriais están superpoboados e (...) esforzarnos por conseguir que se faga un mellor uso da terra por parte dos máis capacitados.

Contribuirase á devandita tarefa realizando os esforzos necesarios para elevar o prezo dos produtos agrícolas e con eles o poder adquisitivo, que absorberá a produción das nosas cidades. Isto será posible sempre que unha esixencia sen precedentes dunha acción urxente force a un abandono temporal do xogo normal do comportamento público.

TRABALLO 1 ESO

Para a 1ª avaliación teredes que entregar un pequeno traballo sobre o cambio climático.

O traballo terá que estar entregado antes do 9 de decembro e poderá ser entregado en papel ou en formato dixital ao seguinte enderezo brenllaeba@gmail.com.

Seguirase este guion:

1. Definición cambio climático 

2. Definición efecto invernadoiro

3. Causas do cambio climático

4. Consecuencias do cambio climático

5. Medidas tomados a nivel mundial para solucionalo

6. Que pode facer unha persoa e como axudar?

7. Bibliografía

TRABALLOS 4 ESO

PODEDES ELEXIR  UN DOS SEGUINTES TEMAS:

-Marx e Bakunin

-O primeiro ferrocarril en Galicia

- Pablo Iglesias Posse

* DEBEDES ENVIALOS A brenllaeba@gmail.com ata o 9 de Decembro

* ESTES GUIÓNS PODEN AXUDARVOS NA ELABORACIÓN DOS TRABALLOS:

 

MARX E BAKUNIN:

ÍNDICE

1 - BIOGRAFÍA DE MARX E BAKUNIN

2 – DIFERENZAS E COINCIDENCIAS DAS IDEAS DE MARX E BAKUNIN

3 - INFLUENCIA DAS SÚAS IDEAS NO MUNDO DO TRABALLO E DA POLÍTICA DA SÚA ÉPOCA

4 - ENFRONTAMENTO ENTRE AMBOS NO SEO DA PRIMEIRA INTERNACIONAL

5 – BIBLIOGRAFÍA

 

O FERROCARRIL EN GALICIA

ÍNDICE

 1. A chegada do ferrocarril a Galicia

 2. O acontecemento na literatura e na prensa da época

 3. Comparación do ferrocarril en Galicia e España con Inglaterra

 4. Bibliografía

  PABLO IGLESIAS POSSE, LIDER DO SOCIALISMO ESPAÑOL

  ÍNDICE

  1 – Nacemento e infancia. Formación e traballo como tipógrafo.

  2 – O programa socialista de 1879.

  3 – A loita política. Fundación do PSOE. Concelleiro e deputado.

  4 – A organización sindical. A UXT.

  5 – A prensa como medio de difusión de ideas.

  6 – Bibliografía.

   

TRABALLO 3 ESO

Para o traballo da 1ª avaliaciónt eredes que escoller unha das civilizacións precolombinas (incas, maias ou aztecas)  e seguir este guion:

1. Ubicación espacial

2. Ubicación temporal

3. Organización política

4. Organización social

5. Economia

6. Relixión

7. Varios

8. Bibliografía

 

Se o queredes enviar en formato dixital o meu enderezo electrónico é brenllaeba@gmail.com, aínda que tamén o podedes entregar en papel. Lembrade que o último día para entregalos é o 9 de decembro

Distribuir contenido