Listaxe definitiva de alumnado admitido 2019/2020

Publícase a listaxe definitiva de alumnado admitido para estudar no IES As Bizocas no curso académico 2019/2020.

Contra a listaxe definitiva as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada, ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao desta publicación. A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin á vía administrativa, posteriormente poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ou recurso contencioso-administrativo.

Lémbrase que este alumnado deberá formalizar a matrícula para o vindeiro curso no prazo ordinario (do 25 de xuño ao 10 de xullo).

 

 

AdxuntoTamaño
20190514-Lista definitiva de alumnado admitido.pdf110.05 KB