ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE LUGO

ROLDA DE XOSÉ CASTIÑEIRA Nº1

27002 LUGO

TEL.: 982284893

FAX: 982284894

CORREO ELECTRÓNICO: eoi.lugo@edu.xunta.gal

Horario de apertura durante o verán

Mes de xullo: de 9.00 h a 14.00 h

Mes de agosto: de 10.00 h a 13.00 h

Do 15 ao 25 de agosto o centro permanecerá pechado.

Oferta de grupos ordinarios e monográficos - Curso 2019-20

Prema nos distintos idiomas para ver a oferta de grupos ordinarios para o curso 2019-20

Datas de exames escritos e orais de promoción e certificación - setembro 2019

O alumnado pode solicitar un cambio na data dos exames orais de certificación se se trata dun motivo xustificado. En caso de tratarse dun exame de promoción, fale co seu titor/a.

Para solicitar un cambio escriba un correo electrónico á escola eoi.lugo@edu.xunta.es expoñendo os motivos e achegando o xustificante correspondente. Estes cambios só se autorizarán para días nos que haxa outro tribunal constituído para o mesmo idioma e nivel, e sempre que haxa dispoñibilidade horaria.

Importante:

Non se aceptarán cambios a partir do 31 de xullo, agás por situacións imprevistas.

Títulos de B2- Certificación dos niveis A2-B1-C1 e cursos monográficos - curso 2017-18

Pódense recoller na oficina do centro as CERTIFICACIÓNS DOS NIVEIS A2-B1-C1 e dos cursos monográficos correspondentes ao curso 2017-18

Podense recoller na oficina os títulos de B2 solicitados no ano natural 2017

Diplomas do Curso de linguaxe administrativa galega nivel media e superior

Están dispoñíbeis os diplomas do Curso de linguaxe administrativa galega da convocatoria de 2018/19 18CMLA-L1@EOI-01, 18CMLA-L1@EOI-02,18CSLA-L1@EOI-03, 18CSLA-L1@EOI-04 que se realizaron nesta escola.

As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando suficientemente a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar

Distribuir contido