Quen somos

A Escola Oficial de Idiomas de Lugo

A Escola Oficial de Idiomas de Lugo é un centro docente público que imparte as ensinanzas de idiomas de réxime especial establecidas no artigo 59 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE).

Os idiomas que se imparten na actualidade neste centro son: alemán, chinés, francés, galego, inglés, italiano e portugués.

Distribuir contido