Idiomas

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE LUGO

ROLDA DE XOSÉ CASTIÑEIRA Nº1

27002 LUGO

TEL.: 982284893

FAX: 982284894

CORREO ELECTRÓNICO: eoi.lugo@edu.xunta.gal

Onde estamos

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar