Idiomas

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE LUGO

ROLDA DE XOSÉ CASTIÑEIRA Nº1

27002 LUGO

TEL.: 982284893

FAX: 982284894

CORREO ELECTRÓNICO: eoi.lugo@edu.xunta.gal

Equipo directivo

Equipo directivo

Curso 2019-2020

  • DIRECCIÓN:                    

Fernando Vázquez López (Dpto. de galego)

  • VICEDIRECCIÓN:            

María José Veiga Díaz (Dpto. de alemán)

  • XEFATURA DE ESTUDOS: 

Elena Longo González (Dpto. de inglés)

  • SECRETARÍA:                    

Ángeles Fernández Mouriz (Dpto. de inglés)

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar

Distribuir contido