Idiomas

Ausencias do profesorado

As ausencias do profesorado publicaranse na páxina web, no apartado ausencias do profesorado.

Acceso á plataforma CentrosNet

A plataforma CentrosNet non funciona desde os dispositivos móbiles. Para acceder á plataforma enche os seguintes campos:

Distribuir contido