Convocatoria 2017 - Matrícula para as probas libres de certificación dos niveis A2-B1-B2-C1 do 20 de marzo ao 6 de abril

O prazo para xerar a matrícula para as probas libres de certificación será do 20 de marzo ás 00.01 ate o 6 de abril de 2017 ás 12.00.

Para xerar a documentación, ten que premer na seguinte ligazón:

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=LU1

A documentación entregarase na oficina da EOI de Lugo  pola mañá, de luns a venres de 09:00 a 14:00 horas e pola tarde, os xoves de 15:45 a 19:45 horas.

O prazo para entregar a documentación na escola remata ás 19:00 horas do día 6 de abril

Cambio do horario da oficina

A partir da semana do 6 de marzo a oficina da EOI pasará a abrir os xoves pola tarde de 15.45 a 19.45 no canto dos martes.

O mes do Italiano

02/03/2017
31/03/2017
Etc/GMT+1

Solicitude de certificacións académicas

A solicitude de certificacións académicas farase presencialmente na oficina, acreditando a súa identidade ou ben a través dunha persoa debidamente autorizada. No caso de solicitalo por correo electrónico, haberá que achegar unha copia do DNI ou NIE do solicitante.

Seguirase o mesmo protocolo para a recollida que poderá ser na oficina ou na conserxaría do centro.

Títulos correspondentes ás propostas do ano 2015 de LOE/LOXSE.

Xa se poden retirar os Títulos correspondentes ás propostas do ano 2015 de LOE/LOXSE. As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando de modo suficiente a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.

Aviso para o alumnado que solicitou bolsa no presente curso 2016-17

O alumnado ao que lle denegaron a bolsa debe pagar a matrícula o máis axiña posible. O alumnado que solicitou bolsa no presente curso 2016-17 ten a obriga de presentar na oficina da escola a credencial de bolseiro.

Solicitude de títulos de certificación

Xa están dispoñíbeis os títulos de certificación dos niveis Básico, Intermedio e C1 correspondentes ao curso 2015-16. Poderán recollerse na oficina da escola.

A certificación recollerase en persoa ou con autorización por escrito do titular para a persoa que o recolla.

 

 

Distribuir contido