Importante: exames de setembro

A partir do comezo das probas (1 de setembro) só se atenderán cambios de data nos exames orais cando se trate de coincidencia con outros exames da escola ou casos im

Cursos preparatorios para os certificados Celga e cursos superiores de linguaxe administrativa

Solicitude de bolsa de estudos para o curso 2016-2017

Consulte nesta ligazón a información publicada sobre a solicitude de beca para o curso 2016-17

Exames de setembro

As datas dos exames da convocatoria de setembro pódense atopar no perfil do alumno en CentrosNet e nas seguintes ligazóns:

27 de xuño empeza a preinscrición e a matrícula oficial para o curso 2016-2017

A matrícula na modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Lugo, xa sexa na súa sede prin

Distribuir contido