Probas de certificación - Convocatoria 2017

Neste apartado atoparás toda a información relativa ás probas de certificación. Para ver os contidos preme no título.

Mes do portugués

Certificados do Curso de linguaxe administrativa galega nivel superior

Están dispoñíbeis os certificados do Curso de linguaxe administrativa galega nivel superior que se realizou nesta escola do 4 de outubro de 2016 ao 19 de xaneiro de 2017.

As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando suficientemente a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.

Solicitude de certificacións académicas

A solicitude de certificacións académicas farase presencialmente na oficina, acreditando a súa identidade ou ben a través dunha persoa debidamente autorizada. No caso de solicitalo por correo electrónico, haberá que achegar unha copia do DNI ou NIE do solicitante.

Seguirase o mesmo protocolo para a recollida que poderá ser na oficina ou na conserxaría do centro.

Títulos correspondentes ás propostas do ano 2015 de LOE/LOXSE.

Xa se poden retirar os Títulos correspondentes ás propostas do ano 2015 de LOE/LOXSE. As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando de modo suficiente a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.

Aviso para o alumnado que solicitou bolsa no presente curso 2016-17

O alumnado ao que lle denegaron a bolsa debe pagar a matrícula o máis axiña posible. O alumnado que solicitou bolsa no presente curso 2016-17 ten a obriga de presentar na oficina da escola a credencial de bolseiro.

Solicitude de títulos de certificación

Xa están dispoñíbeis os títulos de certificación dos niveis Básico, Intermedio e C1 correspondentes ao curso 2015-16. Poderán recollerse na oficina da escola.

A certificación recollerase en persoa ou con autorización por escrito do titular para a persoa que o recolla.

 

 

Ausencias do profesorado

As ausencias do profesorado publicaranse na páxina web, no apartado ausencias do profesorado.

Distribuir contido