Datas de exames de promoción e certificación - Xuño 2017

O alumnado pode solicitar un cambio na data dos exames orais se se trata dun motivo xustificado.

Para solicitar un cambio escriba un correo electrónico á escola expoñendo os motivos.

Importante:

Non se aceptarán cambios a partir da data de inicio das probas (29 de maio), agás por situacións imprevistas.

EXAMES ESCRITOS E ORAIS DE CERTIFICACIÓN: Non se poderá examinar o alumnado que chegue á proba después do inicio da súa administración.

Probas de certificación - Convocatoria 2017

Neste apartado atoparás toda a información relativa ás probas de certificación. Para ver os contidos preme no título.

Certificados do Curso de linguaxe administrativa galega nivel superior

Están dispoñíbeis os certificados do Curso de linguaxe administrativa galega nivel superior que se realizou nesta escola do 4 de outubro de 2016 ao 19 de xaneiro de 2017.

As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando suficientemente a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.

Solicitude de certificacións académicas

A solicitude de certificacións académicas farase presencialmente na oficina, acreditando a súa identidade ou ben a través dunha persoa debidamente autorizada. No caso de solicitalo por correo electrónico, haberá que achegar unha copia do DNI ou NIE do solicitante.

Seguirase o mesmo protocolo para a recollida que poderá ser na oficina ou na conserxaría do centro.

Títulos correspondentes ás propostas do ano 2015 de LOE/LOXSE.

Xa se poden retirar os Títulos correspondentes ás propostas do ano 2015 de LOE/LOXSE. As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando de modo suficiente a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.

Aviso para o alumnado que solicitou bolsa no presente curso 2016-17

O alumnado ao que lle denegaron a bolsa debe pagar a matrícula o máis axiña posible. O alumnado que solicitou bolsa no presente curso 2016-17 ten a obriga de presentar na oficina da escola a credencial de bolseiro.

Distribuir contido