Exames da convocatoria ordinaria - Maio/Xuño 2022

  • As guías do candidato de todos os niveis, nas que se pode consultar en que consiste a proba e as instrucións a seguir, pódense consultar premendo aquí.
  • Instrumentos de avaliación da mediación e da produción e coprodución oral e escrita, por niveis:

A1/A2          B1          B2          C1          C2

 

  • As datas para os exames, tanto orais como escritos, son inamovibles.

 

Os exames orais de certificación só se poderán cambiar se hai outro tribunal do mesmo idioma e nivel e a imposibilidade de asistir pode xustificarse documentalmente. Se vostede se atopa nese caso, pode solicitar un cambio de tribunal escribindo un correo a eoi.lugo@edu.xunta.gal antes do inicio das probas (23 de maio)

Proba de clasificación para o curso 2022-23 - Resultados

 

As datas das probas pódense consultar neste documento.

Poderán facer a proba de clasficación para acceder a un nivel superior ao A1:

  • As persoas que queran matricularse nese idioma por primeira vez como alumnado presencial.
  • As persoas que estudiaron o idioma anteriormente, pero non estiveron matriculadas nos cursos 20/21 e 21/22. Se o resultado da proba lle da acceso a un curso que xa superou, a proba non ten efecto.

Logo de que se publiquen os resultados da proba de clasificación, o alumnado deberá facer a preinscrición no curso ao que accede.

 

RESULTADOS:

O alumnado ten que preinscribirse no nivel no que foi clasificado antes de rematar o prazo de preinscrición. 

Novidade: Taboleiro virtual


 

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar

Distribuir contido