Idiomas

Ausencias do profesorado

As ausencias do profesorado só se comunican a través de CentrosNet. Para recbir aviso no dispositivo móbil, descargar a App seguindo estas instrucións.

Acceso á plataforma CentrosNet desde un ordenador ou desde un dispositivo móbil

Para acceder á plataforma desde un navegador encher os seguintes campos:

Usuario: número de expediente (se descoñece o número de expediente, introduza a data de nacemento co seguinte formato: 00/00/0000)

Contrasinal: DNI sen letra

Contraseña personal de alumno: novo contrasinal. Premer aquí e seguir o proceso.

Para acceder a CentrosNet desde os dispositivos móbiles, descargar a aplicación de CentrosNet. Premer aquí e seguir as instrucións.

Aviso para o alumnado que solicitou bolsa no presente curso 2017-18

O alumnado ao que lle denegaron a bolsa debe pagar a matrícula o máis axiña posible. O alumnado que solicitou bolsa no presente curso 2017-18 ten a obriga de presentar na oficina da escola a credencial de bolseiro.

Proxectos

Erasmus

Familias multingües

RCP na aula

 
Distribuir contido