PRAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS Ó CONSELLO ESCOLAR

A XUNTA ELECTORAL INTEGRADA POR:

-VANESSA VILA (Directora do Centro )

-ROCÍO PEIXOTO (Representante do profesorado)

-VANESA MARTÍNEZ (Representante das familias)

 

 

 

 

CONVOCA A APERTURA DO PRAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS Ó CONSELLO ESCOLAR:

DO 8 AO 18 DE NOVEMBRO