Skip to Content

RESULTADO DAS VOTACIÓNS DO CONSELLO ESCOLAR

Tralas votacións realizadas o pasado venres, os novos membros do consello escolar son os seguintes:

 

SECTOR PROFESORADO:

-Laura Blanco

-Rocío Peixoto

 

SECTOR FAMIILIAS:

--Patricia Barreiro

-María Josefa Cuñarro

-Marta Diz

 

Candidatos ao Consello Escolar

 

A Xunta Electoral, unha vez recibidas e analizadas as candidaturas presentadas, resolve proclamar as seguintes candidaturas:

 

SECTOR PROFESORADO

Laura Blanco Antón

 

SECTOR FAMILIAS (das cales hai que escoller 2)

Marta Diz Piñeiro (Escola do Marco)

Patricia Barreiro Abal (Escola de Paradela)

Iria Álvarez López (Escola de Paradela)

 

REPRESENTANTE DA ANPA

María Josefa Cuñarro Outeda

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

María Sancho Piñeiro

 

PRAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS Ó CONSELLO ESCOLAR

A XUNTA ELECTORAL INTEGRADA POR:

-VANESSA VILA (Directora do Centro )

-MARÍA DEL PILAR REBOREDO (Representante do profesorado)

-MARÍA ELENA LAGES  (Representante das familias)

 

 CONVOCA A APERTURA DO PRAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS Ó CONSELLO ESCOLAR:

DO 9 AO 16 DE NOVEMBRO

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

  Segundo a  RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación  e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos corresponde facer unha renovación parcial dos membros do Consello Escolar procede neste caso renovar 1 representante do Claustro de mestres e mestras e a totalidade dos representantes das familias (3), puidendo a ANPA designar directamente un destes tres representantes.

 

Segundo o Artigo 2º da citada Resolución a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar celebrarase ao efecto entre os días 22 e 26 de novembro, ambos os dous incluídos. Será responsabilidade da Xunta Electoral fixar a data definitiva das votacións, que probablemente se celebrará o martes día 26 de novembro de 2021.

 

A Xunta electoral estará formada pola directora, unha mestra/a e unha nai/pai elixidos en sorteo público. Estes dous últimos (mailos seus suplentes) serán designados por sorteo público o próximo xoves día 27 de outubro ás 9:30h na sede do CRA. 

Poden consultar o censo de familias en cada una das escolas.

Escola de Familias

Magosto-Samaín 2021

Cesta do Outono

Distribuir contido


by Dr. Radut