INICIO CURSO 22/23

O curso comezará o xoves 8 de setembro. Nos vindeiros días comunicaremos horarios e novidades deste curso no que comeza a implantación da LOMLOE nos cursos impares.

Cambio Relixión/Valores:

Si algún pai/nai desexa facer o cambio de relixión a valores ou viceversa, poden facelo antes do inicio do curso, ata o día 7. Teñen que pasar pola secretaría do centro e completar o formulario correspondente.

Coa implantación da LOMLOE (este curso en 1º, 3º e 5º) a materia de valores desparece e pasa a ser Proxecto Competencial.