Matrícula

OFERTA DE PRAZAS PARA O CURSO 2019-20.

NO ARQUIVO QUE SE XUNTA ESTÁ A OFERTA DE PRAZAS PARA O VINDEIRO CURSO 2019-20.

 

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2019-20.

CALENDARIO PROCESO ADMISIÓN PARA O VINDEIRO CURSO 19/20

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE (*)

Alumnado de 6º de E.I. de S.José de Borreiros que ven para o noso centro a 1º de E.Primaria e alumnado de 6º de E.P. que vai para o IES Terra de Turonio.

Deberán cubrir o anexo I que lle daremos a todo o alumnadoe entregalo no centro de orixe.

DO 01 AO 15 DE FEBREIRO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN. PARA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO.

DO 01 AO 20 DE MARZO

PUBLICACIÓN DAS LISTAXESPROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS

ANTES DO 25 DE ABRIL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXESDEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS

ANTES DO 15 DE MAIO

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN E.I.

E EN E.P.

DO 20 AO 30 DE XUÑO

 

 * PODEDES DESCARGAR AQUÍ O ANEXO I PARA FACER A RESERVA.

    OU  TAMÉN FACELA ON-LINE NA APLICACIÓN DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

    https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

   a través do menú Solicitudes - Reserva - Crear

  Se dispoñedes de certificado dixital ou Chave365

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2018-19.

NO  ARQUIVO  QUE  SE  XUNTA  ESTÁ  A  LISTAXE  PROVISIONAL  DE  ALUMNADO  ADMITIDO  PARA  O  VINDEIRO  CURSO.

SOLICITUDE DE PRAZA PARA O CURSO 2019-20

Entre o 1 e o 20 de marzo está aberto o prazo para solicitar praza no colexio.

Hai que presentar:

- Solicitude de admisión, Anexo II (podedes descargala aquí).

- Fotocopia da folla de inscrición do/a alumno/a do libro de familia (traer o orixinal para compulsar)

- Fotocopia do DNI dos dous proxenitores (só se non autorizan a consulta telemática dos datos de identidade).

- Certificado oficial do expediente académico (só se solicitan praza para 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º de E. Primaria)

- Sentencia de separación ou divorcio, se é o caso.

Támen se pode cubrir a solicitude de admisión a través da web no seguinte enlace.

Logo hai que imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo coa documentación anterior.

Avisos importantes:

1ª. Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicita praza en primeiro lugar. Se non se fai así se perden os dereitos de prioridade que poidan corresponder.

2ª. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3ª. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Normativa relacionada

  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


Distribuir contido