Impresos

Impresos matrícula.

Nota: Todos os documentos pódense descargar máis abaixo

 

 • Reserva de praza no centro de orixe.

. Para o alumnado de 6º da E.E. Infantil San José de Borreiros que desexa reservar praza para 1º de E.Primaria neste centro e

. Para o alumnado de 6º de primaria do noso colexio que reserva praza no IES Terra de Turonio.

Do 01 ao 15 de febreiro.

Anexo I

 

Esta solicitude hai que presentala no centro de orixe ou en calquera das administracións públicas que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incuíndose por primeira vez este ano a SEDE ELECTRÓNICA.

 • Solicitude de admisión.

Para alumnado de nova incorporación ao centro.

Do 01 ao 20 de marzo

Anexo II. 

 

 • Documentación necesaria para formalizar a matrícula no centro.

Do 20 ao 30 de xuño.

 

 • Documento datos do alumno/a. 

 • Impreso, se é necesario, datos da parada do autobus

 • Documento de autorización saídas pedagóxicas e autorización do uso da imaxe

 • Documento de elección: Valores Sociais e Cívicos ou Relixión Católica. 
 • Fotocopia, cotexada, da folla de inscrición no Libro de Familia.

 

 • Dúas fotos tamaño carné. Levarán o nome do alumno pola parte traseira.

 

 • Fotocopia do boletín de vacinas.

 

 • Fotocopia da Tarxeta de prestación sanitaria (plastificada).

 

 • Fotocopia do DNI do alumno/a, se o ten.
Distribuir contido