Información ás familias

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA O SERVIZO COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-21

A concellería de Benestar Social abriu o prazo para solicitar as axudas para comedor escolar do vindeiro curso 2020-2021, que poderán presentarse entre o 15 de xullo e o 15 de agosto.

As bases, publicadas na sede electrónica, poderan tamén consultarse e descargarse no seguinte enlace da páxina do concello (https://bit.ly/3gLLacl) onde atoparán os impresos que deberán presentarse cubertos no Rexistro Municipal ou a través de sede electrónica.

Os beneficiarios/as de axudas para comedor escolar deberán estar matriculados nun dos centros públicos de ensino do concello nos niveis de Educación Infantil e Educación Primaria.

Darase prioridade á conciliación laboral dos pais traballadores e que precisen o servizo de comedor de luns a venres ou como mínimo tres días a semana, tendo preferencia os alumnos do concello de Gondomar.

Máis información no servizo de Benestar Social no teléfono 986 360168 ou no correo ssocial@concellodegondomar.com

LISTAXE PROVISIONAL DAS AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR.

No Taboleiro de Anuncios do centro (na entrada principal, dentro do recinto) está a listaxe provisional de solicitudes de axudas para libros e material escolar concedidas e excluídas.

Tamén podedes consultar a listaxe chamando ao teléfono do colexio (886 12 12 40) de 9 a 14 h.

O prazo de subsanación dos motivos de exclusión remata este venres 10 de xullo, ás 13.30 h.

As familias do alumnado que o vindeiro curso 2020-21 vai cursar 1º, 2º e 5º, ao non depender de reparto de libros por parte do centro, poden recoller xa os vales, nas seguintes quendas:

1º de primaria: mércores, 8 de xullo de 9 a 14 h.

2º de primaria: xoves, 9 de xullo de 9 a 11 h.

5º de primaria: xoves, 9 de xullo de 11 a 14 h.(Só o vale de material)

O venres o centro permanecerá pechado por ser festivo en Gondomar.

Os restantes cursos (3º, 4º e 6º) deben esperar á publicación da listaxe definitiva. Publicarémola o luns, 13 de xullo. Deste xeito estableceremos as seguintes quendas para a recollida de vales e libros:

Martes de 09 a 14:00 alumnado de 4º.

Mércores de 09 a 14:00 alumnado de 6º.

Ao alumnado de 3º que lle correspondan libros do fondo, como ten que mercalos o centro e despois repartilos, dependemos de que a librería á que lle fagamos a compra, teña existencias. Avisaremos tan pronto coma os teñamos de que día poderedes pasar a recoller os vales  para material e os libros concedidos.

Listado provisional de admitidos en axudas para mercar libros, material escolar e participar en fondolibros

 

Non podemos sacar o listado provisional de alumnado beneficiario das axudas para mercar libros, material escolar e participar en fondolibros por mor de que precisamos ter ao alumnado novo matriculado e o periodo de formalización de matrícula é do 01 ao 10 de xullo. Polo tanto, sacaremos o listado provisional tan pronto como teñamos a todo o alumnado novo matriculado.

 

 

 

AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL CURSO 20-21.

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS POR SITUACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE EDUCACIÓN INFANTIL ( NENOS/AS DE 3 A 5) PARA O CURSO 2020-2021 DO CONCELLO DE GONDOMAR DESTINADO A ALUMNOS/AS MATRICULADOS NOS CEIP DO MUNICIPIO E CRA DENDE O 1 ATA O 30 DE XUÑO.

 

O Departamento de Benestar Social do Concello de Gondomar, que dirixe a Concelleira Nuria Lameiro Valverde, abre o prazo de presentación de solicitudes de AXUDAS POR SITUACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL para a adquisición de material escolar de EDUCACIÓN INFANTIL, (NENOS/AS de 3 a 5 anos ) dirixidas as familias en situacións de vulnerabilidade, para o curso 2020-2021 destinadas a alumnos matriculados nos centros escolares do Concello e pertecentes ao CRA (Colexio Rural Agrupado).

As familias interesadas poden solicitar INFORMACIÓN E CITA PREVIA no Departamento de Benestar Social no teléfono 986360168.

O prazo para presentar estas solicitudes estára aberto dende o 1 ata o 30 de Xuño.

 

Dpto. de Benestar Social do Concello de Gondomar 

ALUMNADO ADMITIDO PARA O VINDEIRO CURSO 2020-21.

Todos  os  nenos  e  nenas  que  solicitaron  praza  no  centro  para  o  vindeiro  curso  2020-21  están  admitid@s.

O  prazo  para  formalizar  a  matrícula  será   do  1  ao  10  de  xullo.

AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2020-21.

 

No DOG do 19 de maio regúlase para o curso 2020-21:

 - A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria e E.S.O.

 -  A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP. e para o alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo que necesita libros e material diferenciado.

 -  A convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en E. Primaria e E.S.O.

 Dada a situación actual, as solicitudes presentaranse preferiblemente por vía telemática no formulario dispoñible na aplicación FONDOLIBROS.

Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, ou a Chave 365.

Podedes consultar a guía para realizar a solicitude clicando aquí .

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes no colexio (con cita previa que será dada chamando ao teléfono do colexio 886 12 12 40 en horario de 9 a 14 h.) seguindo as recomendacións sanitarias.

 As persoas interesadas deben presentar:

  • Anexos I e II (solicitude e autorización para a comprobación de datos) debidamente cubertos e asinados.
  •  Fotocopia do libro de familia e orixinal para cotexar os datos.

Nos casos en que non teñan libro de familia ou non reflicta a situación a 31 de decembro do 2018, poderán acreditar o número de membros utilizando, un dos seguintes documentos: sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia, certificado, volante de convivencia ou infome dos servizos sociais.

         .  Certificado acreditativo do grao de discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia.

 

Só se precisa unha solicitude por familia, nela se incluirán todos os/as  fillos/as e todas as axudas solicitadas.

O prazo para solicitar calquera das axudas comeza o 20 de maio e remata o 19 de xuño (incluído).

As solicitudes, xunto coa documentación requerida, hai que tramitalas no centro onde o/a alumno/a vai estudar o vindeiro curso (os de 6º de E. Primaria no instituto correspondente).

No caso de entregar no colexio a solicitude pregamos que as revisedes ben, que veñan con todas as sinaturas e con todas as fotocopias requeridas para evitar ter que vir varios días (en ningún caso o centro fará fotocopias).

 

O código do centro é 36017703

                                                                                            

                                                                                            Donas, 20 de maio de 2020.

                                                                                              O EQUIPO DIRECTIVO.

 

REMATA O SERVIZO DE FOTOCOPIAS DO CONCELLO

Ante o regreso a actividade do pequeno comercio e con el a reapertura das copisterías, o concello pon fin ao servizo de fotocopias e entrega de deberes a estudantes do municipio.

Conclúe esta actividade excepcional que se puso en marcha durante o periodo do confinamento motivado pola alarma sanitaria para axudar a aquelas familias que non dispoñían dos medios necesarios para que os seus fillos e fillas tiveran acceso ao material escolar que precisaban e se lles facía chegar dende os colexios e institutos semanalmente.

 

PROCESO E PRAZOS DE ADMISIÓN PARA NOVOS ALUMNOS/AS NO CURSO 2020/21.

Estimadas familias,

A Consellería publicou o mércores 06 de maio, as seguintes instrucións en canto a prazos administrativos:

● Prazo de presentación de solicitudes de admisión: iniciarase o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.O día 18 só poderá presentarse por vía telemática, xa que o centro estará pechado por ser "non lectivo" no noso centro.

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020

As familias que xa están matriculadas no centro non teñen que facer ningún trámite, é un proceso automático. Do mesmo xeito o alumnado de sexto que vai a cursar a ESO no IES Terra de Turonio, tampouco. Terán que formalizar a matrícula no instituto no periodo que se indica máis arriba.

 

 

PROCEDEMENTO  E  PRAZO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE ALUMNADO NOVO NO CENTRO.

 

Ábrese de novo o PRAZO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN de alumnado novo, que terá lugar entre o 11 e o 18 de maio, ambos incluídos. O día 18 só poderá presentarse por vía telemática, xa que o centro estará pechado por ser "non lectivo" no noso centro.

As familias que xa o tiveran presentado con anterioridade á declaración do estado de alarma sanitaria, non teñen que facelo de novo.

 

Formas de presentar a documentación:

 

1.-Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrar a seleccionar a opción de menú Solicitudes--> Admisión --> Crear da Consellería de Educación. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.

 

2.- Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica: 

Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a "admisionalumnado" con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba a dereita  Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú Solicitudes--> Admisión --> Crear. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente. 

 

IMPORTANTE: Debe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, ultima páxina da solicitude que pode visualiar e descargar nesta aplicación).

Debe achegar escaneada  toda a documentación pertinente á hora de presentar a  solicitude.

 

3.-Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro: 
Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando aquí  a  solicitude.

 

Ademais da solicitude asinada (polos dous proxenitores, en caso de separación), tedes que presentar esta documentación:

 

-  Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a. (Fotocopia do dni ou do libro de familia).

- Se é o caso, sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor. (Traede fotocopias feitas).

- Certificado de matrícula do colexio anterior se facedes a solicitude para os cursos de 2º,3º,4º,5º,ou 6º de E.Primaria.

 

MOI IMPORTANTE: polo ben de todos, e para evitar aglomeracións, atenderemos con cita previa no teléfono 886121240

 

HORARIO DE SECRETARÍA: DE 09:00 A 14:00

 

É recomendable o USO DE MASCARILLA. Pedimos o respecto ás normas de distancia . Só poderá entrar no centro unha persoa.O acceso será polo portalón de enriba.

 

Tamén pedimos que para evitar vir a o centro dúas veces, revisedes moi ben a solicitude, sobre todo no que se refire ás sinaturas que deben constar nela.

 

Non faremos fotocopias, tedes que vir con elas feitas.

 

 

 

A Dirección do centro.

O CONCELLO PON A IMPRESORA A DISPOR D@S ESTUDANTES

O Concello de Gondomar puxo en marcha un servizo de apoio a escolares do municipio. A medida pon á súa disposición un sistema para imprimir os traballos, apuntamentos ou documentos que precisen  aos que non teñen dos medios necesarios nas súas vivendas.

As persoas interesadas deberán remitir as tarefas, documentos,… que queren que se lles imprima ao correo alcaldia@concellodegondomar.com indicando o seu nome e apelidos, dirección e un teléfono de contacto para que unha vez estean impresas e preparadas se lles faga chegar ata os seus domicilios no menor prazo de tempo posible.

Distribuir contido