Profesorado

Profesorado curso 2019/20

 

EDUCACIÓN INFANTIL

D. JOSÉ LUÍS GAGO MUÑOZ

DNA. Mª BETLEM BOLEA RUÍZ 

DNA. BELÉN BERNÁRDEZ CIBEIRA

APOIO Á INFANTIL

DNA. BEATRIZ PEREIRO PÉREZ

EDUCACIÓN PRIMARIA

DNA. EVA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

DNA. TAMARA FERNÁNDEZ VEGA

3ºA

DNA. ALICIA TRONCOSO ALONSO

3ºB

DNA. MARTA MATEO DIZ

D. X. GUILLERME RODRÍGUEZ OSORIO

DNA. YOLANDA VÁZQUEZ VÁZQUEZ

DNA. BEATRIZ PÉREZ CAAMAÑO

INGLÉS

DNA. MARINA OTERO PEREIRA

DNA. ANA Mª FAJO GONZÁLEZ

EDUCACIÓN FÍSICA

D. ATILANO PORTELA ITALIANI

EDUCACIÓN MUSICAL

DNA. OLGA ÁLVAREZ GONZÁLEZ

ORIENTADORA

D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANROMÁN

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

DNA. NOELIA PÉREZ DAVILA

AUDICIÓN E LINGUAXE

DNA. MARTA FERNÁNDEZ CARNEIRO

RELIXIÓN CATÓLICA

DNA. MARÍA MOLINOS RODRÍGUEZ

CARACTERÍSTICAS

O colexio ten 20.000 metros de espazo axardinado, pistas e pavillón polideportivo.

Conta tamén con servizo de autobús con coidadoras, comedor escolar, aula matinal e actividades extraesclares organizadas pola ANPA.

O centro ten xornada única de mañá en horario de 09:00 a 14:00 horas.

As clases de inglés e informática impártense a partires dos 3 anos.

A área de plástica impártese en inglés en todos os cursos de E. Primaria.

O colexio conta coas seguintes unidades:

1 Educación Infantil de 3 anos
1 Educación Infantil de 4 anos
1 Educación Infantil de 5 anos
1º curso de Educación Primaria 
2º curso de Educación Primaria (2 grupos: 2º A e 2º B)
3º curso de Educación Primaria 
4º curso de Educación Primaria
5º curso de Educación Primaria
6º curso de Educación Primaria
Profesores/as:
4 Educación Infantil 
6 Educación Primaria
1 Educación Física 
1 Educación Musical

3 Lingua estranxeira: 2 deinglés e 1 de francés.

Departamento de Orientación formado por:
   - 1 Orientadora
   - 1 Especialista en Pedagoxía Terapéutica (P.T.)
   - 1 Especialista en Audición e Linguaxe (A.L.)
1 Relixión Católica
Ademais do profesorado contamos con:
1 conserxe
 
Distribuir contido