Profesorado

Profesorado curso 2020/21

 

EDUCACIÓN INFANTIL

joseluis3donas@gmail.com
D. JOSE LUIS GAGO MUÑOZ

@gmail.com
DNA. BETLEM BOLEA RUIZ  
infantilsd@gmail.com
DNA. BELÉN BERNÁRDEZ CIBEIRA
APOIO Á INFANTIL
DNA. BEATRIZ PEREIRO PÉREZ

EDUCACIÓN PRIMARIA


primeirodonas21@gmail.com
DNA. EVA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
soutodonassegundo@gmail.com

DNA. TAMARA FERNÁNDEZ VEGA
3ºA
terceiroAdonas@gmail.com
DNA. ALICIA TRONCOSO ALONSO
3ºB
terceiroBdonas@gmail.com
DNA. MARTA MATEO DIZ
aula3tres3@gmail.com
D. X. GUILLERME RODRÍGUEZ OSORIO
yolandadonas21@gmail.com
DNA. YOLANDA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
DNA. BEATRIZ PÉREZ CAAMAÑO
INGLÉS
DNA. MARINA OTERO PEREIRA
inglesnocole@gmail.com
DNA. ANA Mª FAJO GONZÁLEZ
EDUCACIÓN FÍSICA
D. ATILANO PORTELA ITALIANI
educacionfisicadonas@gmail.com
EDUCACIÓN MUSICAL
DNA. OLGA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
olgaprofedonas@gmail.com
ORIENTADORA
D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANROMÁN
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA
DNA. NOELIA PÉREZ DAVILA
AUDICIÓN E LINGUAXE
DNA. MARTA FERNÁNDEZ CARNEIRO
alsoutodonas@gmail.com
RELIXIÓN CATÓLICA
DNA. MARÍA MOLINOS RODRÍGUEZ
relixionsoutodonas@gmail.com

CARACTERÍSTICAS

O colexio ten 20.000 metros de espazo axardinado, pistas e pavillón polideportivo.

Conta tamén con servizo de autobús con coidadoras, comedor escolar, aula matinal e actividades extraesclares organizadas pola ANPA.

O centro ten xornada única de mañá en horario de 09:00 a 14:00 horas.

As clases de inglés e informática impártense a partires dos 3 anos.

A área de plástica impártese en inglés en todos os cursos de E. Primaria.

O colexio conta coas seguintes unidades:

1 Educación Infantil de 3 anos
1 Educación Infantil de 4 anos
1 Educación Infantil de 5 anos
1º curso de Educación Primaria 
2º curso de Educación Primaria (2 grupos: 2º A e 2º B)
3º curso de Educación Primaria 
4º curso de Educación Primaria
5º curso de Educación Primaria
6º curso de Educación Primaria
Profesores/as:
4 Educación Infantil 
6 Educación Primaria
1 Educación Física 
1 Educación Musical

3 Lingua estranxeira: 2 deinglés e 1 de francés.

Departamento de Orientación formado por:
   - 1 Orientadora
   - 1 Especialista en Pedagoxía Terapéutica (P.T.)
   - 1 Especialista en Audición e Linguaxe (A.L.)
1 Relixión Católica
Ademais do profesorado contamos con:
1 conserxe
 
Distribuir contido