Nuestro pequeño mundo.

 

A Continuación les mostramos un trabajo realizado durante el presente curso por parte del alumnado de 5º y 6º de primaria, gracias a la propuesta e idea del taller escolar de Turismo patrocinado por la Diputación de Lugo. Este trabajo ayuda al alumnado a ver la importancia de conocer el propio territorio, la manera de vivirlo y promocionarlo. Esperamos que les guste. 

 

 

COME LOCAL

Diagnose e seguimento da convivencia escolar

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal. No marco desta estratexia realizáronse no 2015 e no 2019 as enquisas de diagnose que permitiron identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos.

 

 Apertura da enquisa do 12 ao 29 de Abril (ambos incluídos)

 

"Recollida de datos para as familias" en https://www.edu.xunta.gal/convfamil

 


"Recollida de datos para o alumnado de 5ºEP a 4º ESO" en https://www.edu.xunta.gal/convobrig

"Recollida de datos para o alumnado de ensinanzas postobrigatorias" en https://www.edu.xunta.gal/convpost

"Recollida de datos para o alumnado con necesidades especiais" en https://www.edu.xunta.gal/convee

"Recollida de datos para o profesorado" en https://www.edu.xunta.gal/convdoce

"Recollida de datos para PAS" en https://www.edu.xunta.gal/convpas

 

 

 Preguntas frecuentes

Mira ti! Un xogo de preguntas e respostas para saber sobre Bóveda

Partir do próximo para coñecer o mundo é unha forma natural de aprendizaxe.

 

Mira ti! Un xogo de preguntas e respostas é un proxecto interdisciplinar do CEIP Rosalía de Castro de Bóveda.

 

 

Podes comprobar o que aprendiches na seguinte ligazón da AULA VIRTUAL do CEIP Rosalía de Castro de Bóveda.

 

Para acceder se estar matriculado/a debes iniciar sesición con nomde de ususario/a convidado e contrasinal 1234.

Se che solicita clave de activación de automatriculación, introduce 1234.

Comunicación ás familias

Estimada familia:

Comunícolles que se confirmou un caso/brote da Covid-19 no centro educativo ao que acode o seu fillo ou a súa filla. Ata o momento detectáronse 2 casos. O SARS- CoV-2 é un virus que se transmite principalmente de persoa a persoa a través do contacto estreito e das pingas respiratorias que se emiten ao tusir ou esbirrar. Os síntomas poden aparecer ata os 10 días despois de estar en contacto cun caso. A infección pode cursar con síntomas1 respiratorios como febre, tose ou sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como a alteración do gusto ou do olfacto, dores musculares, diarrea, dor torácica ou dor de cabeza entre outros; ou tamén pode cursar de forma asintomática.

 

Co fin de evitar a transmisión da infección a outras persoas, é necesario adoptar as seguintes medidas de prevención:

 

Un estudo de contactos é un proceso mediante o cal se identifican e clasifican aos contactos dun caso confirmado cuns criterios establecidos polas autoridades sanitarias. Se o/a seu/súa fillo/a é un contacto estreito, desde as autoridades sanitarias, contactarase coa familia para dar as indicacións necesarias.

Os contactos estreitos deben realizar corentena durante 10 días excepto aqueles que tivesen unha infección previa documentada cunha PCR positiva nos 3 meses previos. En caso de ser un contacto estreito é posible que nos próximos días poidan aparecer síntomas compatibles coa Covid-19, ante os cales deberán permanecer en illamento2 e contactar telefonicamente co seu centro de saúde ou co teléfono de referencia da comunidade autónoma.

O resto da comunidade educativa, pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles coa Covid-19. Se algunha persoa ten condicións de especial vulnerabilidade para a Covid-193 pode acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e así o permita, e mantendo medidas de protección de forma rigorosa, salvo indicación médica de non asistir.

Se o/a menor ou algunha persoa da súa contorna próxima (outros menores ou adultos) desenvolve síntomas compatibles nos próximos días, deberá permanecer no seu domicilio e contactar telefonicamente cos servizos de saúde.

 

Pode atopar información sobre as medidas de corentena e illamento na Web de información para a cidadanía sobre SARS- CoV-2 do SERGAS4.

 

Reciban un cordial saúdo,

Sinatura

2Illamento no domicilio de casos confirmados: https://www.sergas.es/Saude-publica/Illamento-domicilio?idioma=ga

3Condicións crónicas de saúde como, por exemplo, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cancro, inmunodepresión ou hipertensión arterial.

4Web do SERGAS de información para a cidadanía sobre o coronavirus: https://coronavirus.sergas.gal/

IMOS ACABAR CO CORONAVIRUS!

Videoconferencia pronunciada pola Dra. Sonia Villapol Salgado desde Houston (Texas) para alumnado do CEIP Souto-Donas, de Gondomar (Pontevedra) e o CEIP Rosalía de Castro, de Bóveda (Lugo) sobre o Coronavirus.
Sonia Villapol Salgado, nada en Bretoña (A Pastoriza) o 8 de maio de 1977, é unha neurocientífica galega. Traballa no Texas Medical Center de Houston, onde é investigadora principal e profesora no Center for Neuroregeneration no Methodist Hospital Research, en Estados Unidos.
 
 

DESPEDIDA DE CURSO

Buenos días, ha sido un año diferente, pero ha sido un placer trabajar con todos/as vosotros/as. Cuidaros mucho este verano y disfrutar al máximo cada día. 

Las alumnas de sexto cambian de etapa y como recuerdo este vídeo sobre su paso por el colegio. Con todo mi cariño, deseo que la nueva etapa sea tan buena como la que dejáis.

                                                 

ACTIVIDADES VARIADAS PARA 5º Y 6º CURSO DE PRIMARIA

 Clases por videollamada webex.

Actividades variadas :

Sopa de letras de animales

Serpiente numérica.

Retos-lógica…

Razonamiento lógico.

Trabajo grupal e individual

PDF: Algunas de las actividades trabajadas en la clase

ACTIVIDADES VARIADAS PARA 5º Y 6º CURSO DE PRIMARIA

 

 Clases por videollamada webex.

Actividades variadas :

Sopa de letras de formas geométricas.

Serpiente numérica.

Retos-lógica…

Razonamiento lógico.

Trabajo grupal e individual

PDF: Algunas de las actividades trabajadas en la clase

Distribuir contido