Novas

Día de Conveniencia Pedagóxica

18 Maio 2021 00:00
18 Maio 2021 23:59
Europe/Madrid

O 18 de maio de 2021 foi escollido como Día de Conveniencia Pedagóxica polo que non haberá clases.

Reparto de máscaras

Estimadas familias:

Este xoves día 10 de decembro procederemos a entregar o lote de 4 máscaras ao alumnado que lle corresponde. Para isto as familias deben acudir a recollelas nos seguintes horarios:

 • 1º de Primaria.- de 8:45 a 9:00 horas no Pavillón
 • 2º de Primaria.- de 8:45 a 9:00 horas no Ximnasio
 • 3º de Primaria.- de 9:00 a 9:15 horas no Pavillón
 • 4º de Primaria.- de 9:00 a 9:15 horas no Ximnasio
 • 5º de Primaria.- de 14:00 a 14:15 horas no Ximnasio
 • 6º de Primaria.- de 13:50 a 14:00 horas no Ximnasio

As familias que teñen fillos e/ou fillas en distintos cursos poden recoller os dous lotes na hora que máis lle conveña. As familias con nenos ou nenas en infantil poden recoller as máscaras despois de entregar ao alumnado nas respectivas aulas. Lembramos que se deben seguir as normas de seguridade (uso obrigatorio de máscara, distanciamento social de 1,5 metros e uso de xel hidroalcólico para a hixiene de mans).

Está calculado para que o uso destas máscaras cubra todo o curso 2020-2021 polo que non se poden empregar para outra actividade que non sexa acudir ao centro.

Reparto de máscaras para o alumnado

Foi publicada a orde para o reparto de máscaras entre o alumnado de Primaria. Vai dirixida ao alumnado beneficiario das axudas para a adquisición de material escolar. Estes non teñen que realizar ningún trámite e seranlle entregadas no seu día automaticamente. Se algunha familia que reúne os requisitos non entregou a solicitude de axudas de material escolar poderá facelo en 10 días hábiles a partir do día seguinte da publicación da orde.

Podedes consultar a orde completa aquí.

Pilabot

Rematou o concurso de Pilabot. Xuntamos máis de 100 kilogramos de pilas. Moitas grazas pola vosa colaboración!

pilabot

 

Enquisa sobre medios dixitais

Estimadas familias!

Como vos comunicamos a través de Abalar móbil, debedes cubrir a seguinte enquisa sobre os medios dixitais dispoñibles nos vosos fogares. O prazo remata o domingo ás 20:00 horas posto que debemos analizar esta información e trasladarlla á inspección educativa o luns sen falta.

Grazas!

 

Festivo local

23 Set 2020 00:00
Europe/Madrid

Lembramos que o próximo mércores día 23 non haberá clases por ser día festivo local.

BENVIDA DO PROFESORADO

Velaí novas e divertidas formas coas que nos podemos saudar:

 

FIN DE CURSO

INFORMACIÓN SOBRE O FINAL DE CURSO:

Entrega de notas:

 • As notas serán publicadas en Abalar Móbil a partir das 9:00 do día 18 de xuño.
 • Os boletíns serán entregados ás familias o mesmo día no que se entregue o material e se recollan os libros do fondo solidario.

Entrega de material escolar (o que quedou nas aulas), boletíns de cualificacións e devolución dos libros do fondo solidario. Para evitar aglomeracións, asígnanse os seguintes días para cada curso:

 • Luns 22 de xuño: 3 anos, 4º e 6º de Primaria.
 • Martes 23 de xuño: 4 anos, 1º e 5º de Primaria.
 • Xoves 25 de xuño: 5 anos, 2º e 3º de Primaria.

Só debe vir unha persoa adulta e é obrigatorio o uso de mascarilla.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 

 Presentación de solicitudes:

 As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado

 Prazo de presentación:

 • O prazo de presentación de solicitudes está aberto e rematará o día 19 de xuño.

 Formularios: estarán dispoñibles

 •  Na secretaría do centro

Documentacion:

En todos os casos, ademais da solicitude (Anexo I)

 1. Anexo II.
 2. Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. *En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou
  convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

De ser o caso:

 1. Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
 2. Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en
  calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a
  prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 3. Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 4. Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do
  certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 5. Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou
  do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o
  titor o titores carezan de DNI e NIE.

Cando a documentación se presente no centro docente, achegaranse fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade.

Devolución libros do fondo solidario do curso 2019-2020:

 • A devolución dos libros emprestados é requisito para a concesión de axudas para o próximo curso.

 • Indicarase no seu día o calendario de devolución.

As listaxes provisionais e definitivas de admitidos e excluídos serán publicadas no taboleiro de anuncios da entrada do centro e tamén se poderán comprobar na aplicación Fondolibros accedendo coa Chave365.

 

Mais info:

Ligazón á orde completa

Ligazón ao resumo das instrucións elaborado pola Consellería

 

Matrícula no Conservatorio de A Guarda

Nestes intres está aberta a de reserva de praza para o curso 2020-2021 no CONSERVATORIO DE MÚSICA DE A GUARDA. Si che gusta a música e estás interesado en aprender a tocar un instrumento, a estudar música, a coñecer novos compañeiros non o dubides e fai xa a reserva. Podes facela cubrindo un pequeno formulario na nosa páxina web https://www.edu.xunta.gal/centros/cmuselementalaguarda/

PRAZOS DE MATRÍCULA

Solicitude de admisión de novo alumnado en Educación Infantil e Primaria desde o 11 ata o 18 de maio. (O centro estará aberto desde as 9:00 ata as 14:00 horas)

     A documentación a entregar é a seguinte:

 • Impreso ED550B. (Pódese solicitar na secretaría do centro ou descargar aquí).
 • Fotocopia da páxina do libro de familia na que aparece a nena ou neno.
 • Fotocopia do DNI da/o menor (se o ten) e dos/as proxenitores/as ou persoas titoras legais.
 • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída con carácter exclusivo a un deles, e presentar a resolución xudicial correspondente.

      As prazas dispoñibles pódense consultar aquí.

 

 

Listaxes provisionais de admitidos/as antes do 9 de xuño

Listaxes definitivas de admitidos/as ata o 26 de xuño.

Formalización de matrícula do 1 ao 10 de xullo. (Mesmo prazo para a matrícula na ESO)

Axudas da Cruz Vermella

Estimadas familias!

Desde o centro facilitamos o contacto da Cruz Vermella a algunhas familias. Apelamos ao sentido común para que soliciten axuda desta agrupación aquelas familias en situación real de vulnerabilidade.

Queremos aproveitar para agradecer a labor que están a facer desde a "Asamblea Comarcal Cruz Roja Bajo Miño".

GRAZAS!

Desde o Sinde queremos agradecer ao GES de A Guarda o seu traballo en xeral e o esforzo realizado para repartir material escolar ao noso alumnado. Por iso o alumnado fixo uns debuxos de agradecemento cos que creamos este vídeo:

 

O teu navegador non soporta este vídeo.

 

Comunicado ás familias

ESTIMADAS FAMILIAS

En primeiro lugar, gustaríanos desexarvos que vos atopodes o mellor posible nesta época tan inusual.

Desde o Sinde tentamos chegar a todas as nosas alumnas e alumnos pero a tarefa resulta complexa.

Tras analizar as enquisas que nos cubristes e coñecer a opinión das titoras e titor tomaremos as medidas que consideremos máis favorecedoras nestes intres.

 Detectamos que algunhas familias consideran un tanto complicado o ter que acceder aos contidos en distintas plataformas ou lugares. Tede en conta que cada materia, alumnado e profesorado ten unhas características polo que non é fácil unificar os criterios. De todas formas, para este 3º trimestre fixemos uns novos horarios nos cales cada día se traballarán unha ou dúas materias. Pensamos que isto vos pode facilitar a tarefa.

Procuraremos tamén que as tarefas estean dispoñibles con antelación e ser flexibles en canto á data de entrega das mesmas.

 Tamén hai persoas que demandan videotitoriais e videochamadas. A pesar de que non se descarta por completo, debedes ter en conta que isto choca frontalmente cos intereses daquelas familias que non dispoñen dunha conexión boa de Internet e agravaría as diferenzas entre o alumnado. Non queremos que ninguén quede atrás. Tentarase que, no caso de avanzar materia, as explicacións achegadas ao alumnado sexan o máis clarificadoras posible. Por outra banda, sempre podedes contactar co profesorado e trataremos de solventar as dificultades na medida das nosas posibilidades.

 Por último queremos agradecer o enorme esforzo que estades a facer.

 

Saúdos!

O equipo directivo do Sinde

 

Refórza-T

A profe María de Refórza-T pon á vosa disposición o seu correo electrónico por se precisades a súa axuda:

maria.alonso.cerqueira@edu.xunta.gal

Powered by Drupal - Design by artinet