Profesorado

Membros do Claustro de Profesorado 2018-2019

DIRECTORA: Dna. Mª ISABEL de la Stma. TRINIDAD GÓMEZ

SECRETARIO: D. LUIS ALBERTO ALONSO VICENTE

XEFA DE ESTUDOS: Dna. MERCEDES SÁNCHEZ GARCÍA

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL

Dna. MARÍA BEGOÑA ALONSO ALONSO

5º EDUCACIÓN INFANTIL

Dna. ISABEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Dna. NAIR ARAÚJO PRIETO

6º EDUCACIÓN INFANTIL

Dna. MONTSERRAT GARCÉS DOMÍNGUEZ

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dna. MERCEDES SÁNCHEZ GARCÍA

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

D. JAVIER CONSTENLA RIBADEO

 

 

Dna. M ISABEL de la Stma. TRINIDAD GÓMEZ

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Dna. GLORIA INÉS VÁZQUEZ CASTRO

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Dna. JENNIFER OTERO GONZÁLEZ

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

Dna. ALEJANDRO FRANCISCO GÓMEZ PÉREZ

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Dna. BELÉN BASCOY CAO

D. LUIS MIGUEL FEITO MIRÁS

 

          APOIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Dna. ELSA GONZÁLEZ ALFONSO

Dna. ANA MARÍA BARREIRO TIEDRA

AUDICIÓN E LINGUAXE

Dna. LUCÍA OTERO GIL

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Dna. MARCOLINA NÚÑEZ FRANCO

EDUCACIÓN FÍSICA

D. LUIS ALBERTO ALONSO VICENTE

LINGUA INGLESA

Dna. SEVERINA RABUÑAL VITURRO

EDUCACIÓN MUSICAL

D. JAVIER CONSTENLA RIBADEO

RELIXIÓN CATÓLICA

Dna. BEATRIZ LOMBA PORTELA

ORIENTADORA

Dna. ÁNXELA JURSCHIK RODRÍGUEZ

Powered by Drupal - Design by artinet