Profesorado

Membros do Claustro de Profesorado 2018-2019

DIRECTOR: D. JAVIER CONSTENLA RIBADEO

SECRETARIO: D. LUIS ALBERTO ALONSO VICENTE

XEFA DE ESTUDOS: Dna. MARCOLINA NÚÑEZ FRANCO

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL

Dna. ELSA GONZÁLEZ ALFONSO

Dna. NAIR ARAÚJO PRIETO

5º EDUCACIÓN INFANTIL

Dna. MARÍA BEGOÑA ALONSO ALONSO

6º EDUCACIÓN INFANTIL

Dna. ISABEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dna. M ISABEL de la Stma. TRINIDAD GÓMEZ

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Dna. MERCEDES SÁNCHEZ GARCÍA

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Dna. JENNIFER OTERO GONZÁLEZ

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Dna. GLORIA INÉS VÁZQUEZ CASTRO

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

Dna. BELÉN BASCOY CAO

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

D. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ

 

          APOIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Dna. MONTSERRAT GARCÉS DOMÍNGUEZ

AUDICIÓN E LINGUAXE

D. ALBERTO JOSÉ PÉREZ CARRERA

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Dna. MARCOLINA NÚÑEZ FRANCO

Dna. NEREA COSTAS PEREIRA

EDUCACIÓN FÍSICA

D. LUIS ALBERTO ALONSO VICENTE

LINGUA INGLESA

Dna. MARIÑA PEMÁN RECUNA

EDUCACIÓN MUSICAL

D. JAVIER CONSTENLA RIBADEO

RELIXIÓN CATÓLICA

Dna. BEATRIZ LOMBA PORTELA

ORIENTADORA

Dna. MARÍA MASANA MARTÍNEZ

Powered by Drupal - Design by artinet